Akcjonariusze Komputronika zadecydują o dywidendzie

29 września odbędzie się walne zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronika. Z opublikowanych dziś projektów uchwał wynika, że Akcjonariusze będą decydować o przeznaczeniu zysku netto za rok 2016 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rok obrotowy Spółki zakończył się 31 marca 2017 roku. Zysk netto za ten okres wyniósł ponad 12 mln zł. Przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy będzie oznaczało dla Akcjonariuszy Komputronika nie wypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2016. Zarząd Komputronika już w lipcu postanowił o zarekomendowaniu o tym projekcie Radzie Nadzorczej i WZA. Jednak Komputronik nadal rekomendował długoterminowe utrzymanie polityki dywidendowej, dzięki której możliwe będzie zwiększanie kapitału obrotowego i utrzymanie wysokiej płynności bieżącej.

Wyniki finansowe

12,14 mln zł zysku netto wypracowała Spółka dominująca Grupy – Komputronik S.A. Jeśli zaś chodzi o skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł on 13,25 mln zł  w roku obrotowym 2016, zakończonym 31 marca 2017, wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 12,14 mln zł wobec 9,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.