Avatar photo

Piotr Głydziak

Od 2015 r. kieruje zespołem Action Business Center w ACTION S.A., czyli wyspecjalizowaną jednostką do dystrybucji rozwiązań zaawansowanych w zakresie rozwiązań: IT, instalacji sieciowych, teleinformatycznych, fotowoltaicznych, inteligentnego domu, CCTV i zasilania awaryjnego.
1 Article

Inteligentny dom, czyli edukacja w komfortowe rozwiązania

Choć od prawie 10 lat w naszym kraju mówi się o idei smart home, to od 2021 r. według statystyk poziom inwestycji w rozwiązania inteligentnego domu utrzymuje się na stałym poziomie 30 proc. Wartość ta pochodzi z corocznego „Raportu o…

Piotr Głydziak 5 min