Piotr Głydziak
P

Od 2015 r. kieruje zespołem Action Business Center w ACTION S.A., czyli wyspecjalizowaną jednostką do dystrybucji rozwiązań zaawansowanych w zakresie rozwiązań: IT, instalacji sieciowych, teleinformatycznych, fotowoltaicznych, inteligentnego domu, CCTV i zasilania awaryjnego.
smart home

Inteligentny dom, czyli edukacja w komfortowe rozwiązania

Choć od prawie 10 lat w naszym kraju mówi się o idei smart home, to od 2021 r. według statystyk poziom inwestycji w rozwiązania...