Będzie śledztwo w sprawie urzędnika skarbowego kontrolującego firmę MGM S.A. z Marek

Sąd Rejonowy w Wołominie uchylił postanowienie prokuratora  o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektora skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku wobec firmy MGM z Marek, jednego z czołowych dystrybutorów IT. Śledztwo ma wykazać, czy inspektor dopuścił się poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązku funkcjonariusza publicznego przy sporządzaniu protokołu i decyzji o zabezpieczeniu 23,5 mln zł na majątku spółki MGM.

W wyniku zajęcia tych pieniędzy przez fiskusa oraz niewypłacenia firmie 9 mln zł należnego zwrotu VAT, spółka straciła płynność finansową, zwolniła wszystkich pracowników i była zmuszona złożyć wniosek o upadłość. Wyrok sądu w Wołominie nie podlega zaskarżeniu.

 „Sąd nakazał ponowne śledztwo i wierzę, że tym razem zostanie ono przeprowadzone zgodnie z prawem. Zbyt wczesne umorzenie postępowania było w naszej ocenie ogromnym zaniechaniem i działaniem na szkodę MGM. Tym bardziej, że umorzenie nastąpiło dzień przed wyrokiem WSA z dnia 28 kwietnia br., który uchylił decyzję o zabezpieczeniu na naszym majątku 23,5 mln zł i stwierdził, że ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Prokurator mimo, że kilka miesięcy wcześniej deklarował, że wyrok WSA będzie dla niego kluczowy w całym śledztwie, nagle umorzył postepowanie.  W mojej ocenie stało się tak w wyniku nacisków i nieprawdziwych informacji przekazywanych przez urzędników skarbowych” – powiedział Prezes Zarządu MGM S.A., Grzegorz Słoniewski.

Wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie oznacza, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie musi ponowne wszcząć śledztwo w sprawie działań inspektora skarbowego, który kontrolował firmę z Marek. To już trzeci wyrok sądu potwierdzający stanowisko Zarządu MGM. Wcześniejsze wyroki sądów jednak dotąd nie zostały wykonane przez organy skarbowe, a były to: 1) postanowienie WSA z 28 kwietnia br. stwierdzające rażące naruszenie prawa przez urzędników skarbowych i w całości uchylające decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz podtrzymującej ją decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 2) postanowienie WSA z 30 stycznia br. nakazujące natychmiastowe wstrzymanie wykonania decyzji urzędów kontroli skarbowej, które groziły negatywnymi skutkami dla przedsiębiorstwa.

„Niewykonywanie wyroków sądów to bezprawne działanie państwa. Wierzę, że tym razem będzie inaczej. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy MGM kontrolowało ponad 40 urzędników skarbowych. Firma przedstawiła kilkadziesiąt tysięcy dokumentów w ramach kilku równoległych kontroli. Skierowano do nas ponad 200 decyzji, postanowień i zapytań. To nieprawdopodobna nagonka i niszczenie polskiego, rodzinnego przedsiębiorstwa. Obecnie mamy otwartych 5 kontroli. Od początku działania firmy MGM mieliśmy regularne kontrole podatkowe. Te nigdy nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości w spółce, a kuriozalny jest fakt, że teraz podważane są te same transakcje, które kilka lat temu zostały uznane za w pełni uczciwe” – podkreśla Grzegorz Słoniewski.

Od 3 października br. – zgodnie z decyzją Sądu Gospodarczego w Warszawie – spółka MGM znajduje się w procesie 12-miesięcznego postępowania sanacyjnego, które zostało rozpoczęte na wniosek samej firmy i jest równoznaczne ze wstrzymaniem procesu upadłościowego.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.