Chmura źródłem korzyści i problemów – dlaczego wymyka się spod kontroli?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 min
2 min

Chmura, mimo swoich niewątpliwych korzyści, jest głównym źródłem problemów w zarządzaniu IT. Z badania wynika, że 62% respondentów wskazało na problem decentralizacji aplikacji, a 54% bezpośrednio obwinia chmurę za utratę kontroli nad technologią. Dostęp do aplikacji na żądanie może prowadzić do nadmiernego rozrostu oprogramowania i nieefektywnego wykorzystania zasobów, co jest szczególnie niepokojące w obliczu rosnącej liczby aplikacji korporacyjnych.

Bezpieczeństwo i złożoność

Zespoły IT i bezpieczeństwa muszą teraz radzić sobie z nowymi obowiązkami, które nie były ich domeną pięć lat temu. 52% zespołów IT i bezpieczeństwa nie było odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom biurowym, zdalnym lub hybrydowym pięć lat temu, ale jest dzisiaj. Dodatkowo, 30% zespołów uważa, że zarządzanie i zabezpieczanie zarówno środowisk chmury publicznej, jak i danych w środowiskach SaaS jest dziś znacznie bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej.

Integracja – brakujące ogniwo

Integracja różnych usług chmurowych jest kluczowym elementem zarządzania technologią, ale nie jest priorytetem dla dostawców chmury. Lee Sustar z Forrester zauważa, że dostawcy chmury nie są zainteresowani ułatwieniem integracji, co otwiera drzwi dla start-upów oferujących rozwiązania w tej przestrzeni. Brak integracji prowadzi do tarcia o interoperacyjność i komplikuje zarządzanie różnymi platformami.

Chmura łączności – nowe rozwiązanie

Cloudflare wprowadza koncepcję „chmury łączności”, mającą na celu pomoc przedsiębiorstwom w odzyskaniu kontroli nad technologią i danymi. 98% organizacji zgadza się, że chmura łączności, która zapewnia bezpieczną, wydajną łączność, może przynieść wartość dla dzisiejszych firm. Matthew Prince, CEO Cloudflare, podkreśla, że ich rozwiązanie oferuje alternatywę dla dużych chmur, które utrudniają przenoszenie danych i zmuszają do korzystania z jednego produktu.

Chmura, mimo swoich licznych zalet, przynosi ze sobą wyzwania w zakresie zarządzania IT i bezpieczeństwem. Brak integracji i rosnąca złożoność zarządzania różnymi aplikacjami i platformami sprawiają, że przedsiębiorstwa tracą kontrolę nad swoimi technologiami. Rozwiązania takie jak chmura łączności oferowane przez Cloudflare mogą pomóc w odzyskaniu tej kontroli, ale wymagają od organizacji świadomego podejścia do zarządzania swoją infrastrukturą IT. W erze cyfrowej, strategiczne zarządzanie zasobami IT i innowacje technologiczne są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Udostępnij