Ad image

Christian Putz Country Managerem Vectra AI odpowiedzialnym za Austrię i Europę Wschodnią

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Vectra AI mianowała Christiana Putza na stanowisko Country Managera odpowiedzialnego za Austrię i Europę Wschodnią. Jego rolą jest wspieranie ekspansji firmy w tym rejonie i rozwijanie jej rynkowej strategii. Jak sam podkreśla, Polska ma być ważnym elementem tej strategii.

Christian Putz, od wielu lat pełni kluczowe funkcje wykonawcze w wiodących firmach z branży IT, odpowiadając za działy sprzedaży, rozwoju biznesu czy operacji biznesowych. Posiada cenne doświadczenie w tworzeniu i budowaniu wysoko wydajnej, zdalnej i wielokulturowej organizacji skoncentrowanej na przekraczaniu celów sprzedażowych, opracowywaniu planów biznesowych i wprowadzaniu strategii na rynek.

– W dzisiejszych, dość nieprzewidywalnych realiach biznesowych, solidne rozwiązania do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie stanowią koniecznośćpowiedział Putz.Cały zespół Vectra AI skupiony jest na tworzeniu innowacji w obszarze zabezpieczeń. Jak dotąd owocowało to niezrównanymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, powiadającymi na potrzeby przedsiębiorstw hybrydowych i wielochmurowych. Szczególnie w regionie EMEA potrzeba pełnego wglądu w aktywne zagrożenia i podejmowanie zautomatyzowanych działań naprawczych są ogromne.  Dlatego właśnie w tym regionie będziemy chcieli zwiększyć nasz udział i nie mogę się doczekać wyzwań i możliwości z tym związanych. 

Nowy Country Manager podkreślił, że szczególnie ważna z punktu rozwoju firmy jest Polska. – Nasza obecność w Polsce jest kluczowa z punktu widzenia działań na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa. W najbliższym czasie z pewnością będziemy chcieli wzmocnić swoją obecność w tym regioniezaznaczył Putz. 

Christian będzie odpowiedzialny za rozwój działalności Vectry i ogólny wzrost biznesu w Austrii i regionie Europy Wschodniej. Przed dołączeniem do Vectra AI David pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży na Rynkach Wschodzących w Infinidat, wcześniej był także Dyrektorem Regionalnym w Pure Storage, gdzie był odpowiedzialny za Europę Wschodnią Rosję, Turcję, Bliski Wschód i Afrykę. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa EMEA Channel & EE/MEMA i Oracle w Violin Memory. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie, Christian doskonale wpisuje się w profil strategicznego doradcy. Pomógł już wielu firmom rozpoczynającym działalność technologiczną zidentyfikować regionalne trendy branżowe, dlatego teraz ta rola została mu powierzona przez Vectra AI.

– Wojna cybernetyczna zdominowała pierwsze strony gazet i jest obecnie jedną z kluczowych kwestii nurtujących firmy na całym świecie. Zapotrzebowanie na skuteczną i sprawdzoną technologię bezpieczeństwa jest ogromne i jest to masowy trend powiedział Willem Hendrickx, Chief Revenue Officer w Vectra AI.Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w tworzeniu i realizacji strategii wejścia na rynek w regionie APJ, w połączeniu z jego głęboką wiedzą na temat rynku wykrywania i reagowania na zagrożenia, David jest mile widzianym członkiem mojego globalnego zespołu kierowniczego, ponieważ nadal rozwijamy naszą globalną operacje zaznaczył.

Christian Putz

Platforma Vectry wykorzystuje AI by analizować pakiety i logi w sieci, chmurze publicznej, SaaS oraz bada uwierzytelnianie i kontrolę dostępu. Jedynie Vectra optymalizuje sztuczną inteligencję tak by wykrywała również metody ataku – rozpoznawała TTP (Tactic, Technics and Procedures) leżące u podstaw wszystkich ataków – zamiast podstawowego alarmowania o “innych” zagrożeniach. Dzięki takiemu podejściu zespoły ds. bezpieczeństwa otrzymują bardzo precyzyjny sygnał o zagrożeniu i przejrzysty kontekst, co umożliwia im szybsze reagowanie na zagrożenia i zatrzymanie trwających ataków. Organizacje na całym świecie polegają na Vectrze, aby zapewnić sobie odporność w obliczu najpoważniejszych zagrożeń cybernetycznych i ataków typu ransomware, przerwania łańcucha dostaw, przejmowania tożsamości i innych ataków cybernetycznych mogących wpłynąć na ich działalność.