Ad image

COBOL – język odchodzący w zapomnienie, od którego wciąż zależy wiele

W świecie technologii, gdzie innowacja jest na porządku dziennym, istnieją języki programowania, które przetrwały próbę czasu, stając się swego rodzaju relikwiami cyfrowej ery. Język COBOL (Common Business Oriented Language), wprowadzony w latach 60., jest jednym z takich przykładów. Przez dekady był fundamentem systemów mainframe, kluczowych dla operacji finansowych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych i rządowych na całym świecie. Mimo to, jego obecność w współczesnych programach nauczania informatyki maleje, a zainteresowanie nauką tego języka wygasa. Co gorsza, eksperci COBOL powoli odchodzą na emeryturę, pozostawiając potencjalną lukę w zarządzaniu i utrzymaniu krytycznych systemów.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 5 min

W świecie technologii, gdzie innowacja jest na porządku dziennym, istnieją języki programowania, które przetrwały próbę czasu, stając się swego rodzaju relikwiami cyfrowej ery. Język COBOL (Common Business Oriented Language), wprowadzony w latach 60., jest jednym z takich przykładów. Przez dekady był fundamentem systemów mainframe, kluczowych dla operacji finansowych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych i rządowych na całym świecie. Mimo to, jego obecność w współczesnych programach nauczania informatyki maleje, a zainteresowanie nauką tego języka wygasa. Co gorsza, eksperci COBOL powoli odchodzą na emeryturę, pozostawiając potencjalną lukę w zarządzaniu i utrzymaniu krytycznych systemów.

Krytyczne znaczenie COBOL

Mimo percepcji COBOL jako starożytnego i nieelastycznego, jego rola w dzisiejszym świecie technologii jest nie do przecenienia. Systemy oparte na COBOL przetwarzają transakcje o wartości trzech bilionów dolarów dziennie, od transakcji bankowych po ubezpieczenia zdrowotne. Niezastąpiony w sektorach, gdzie niezawodność i skalowalność są kluczowe, COBOL pozostaje nieodłącznym elementem infrastruktury krytycznej, mimo swojego wieku.

Wyzwanie związane z COBOL

Głównym wyzwaniem jest spadające zainteresowanie nauką COBOL i brak nowych programistów gotowych do przejęcia pałeczki. Wraz z rosnącymi potrzebami modernizacji systemów, firmy stają przed dylematem: jak zarządzać i aktualizować swoje systemy COBOL bez dostępu do nowych talentów? Rozwiązanie tego problemu jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania systemów, które wspierają globalną ekonomię.

Nowe horyzonty z AI

W obliczu tych wyzwań, IBM wskazuje drogę naprzód, proponując wykorzystanie sztucznej inteligencji do modernizacji kodu COBOL. Poprzez asystenta kodu opartego na AI, Watsonx, IBM oferuje możliwość transformacji starych baz kodu COBOL do nowoczesnych języków, takich jak Java. To podejście, choć obiecujące, wiąże się z własnymi wyzwaniami, w tym złożonością przekształcenia kodu i koniecznością głębokiego zrozumienia oryginalnych aplikacji.

Próby IBM z Watsonx otwierają nowy rozdział w historii COBOL, sugerując, że AI może zaoferować niezbędne wsparcie w modernizacji starych systemów. Jednak, jak podkreśla IBM, sukces tej inicjatywy wymagać będzie czasu i dalszych badań. Wizja, w której programiści współpracują z AI, by skrócić czas wymagany do złożonych zadań kodowania, jest kusząca, ale realizacja tej wizji wciąż jest przed nami.

Dziedzictwo COBOL jest przypomnieniem o trwałości i niezastąpionym wkładzie niektórych technologii w nasz cyfrowy świat. W obliczu wyzwań związanych z jego przestarzałą naturą i brakiem nowych talentów, inicjatywy takie jak projekt IBM z Watsonx oferują nadzieję na przyszłość, w której stary i nowy świat technologii mogą współistnieć harmonijnie. Modernizacja kodu przy użyciu sztucznej inteligencji może nie tylko zachować istotne systemy biznesowe, ale również otworzyć drzwi dla nowych programistów do nauki i interakcji z historią technologii w innowacyjny sposób.

Jednakże, aby ten potencjał został w pełni zrealizowany, potrzebna jest dalsza praca, zarówno w zakresie technologii AI, jak i edukacji przyszłych programistów. Zrozumienie COBOL i jego zastosowań powinno być nadal częścią szerszej dyskusji o edukacji w dziedzinie informatyki, podkreślając wartość zrozumienia zarówno nowych, jak i starych technologii.

W międzyczasie, firmy i instytucje korzystające z systemów COBOL muszą równoważyć potrzebę innowacji z realiami operacyjnymi. Oznacza to nie tylko inwestycje w nowe technologie, ale również w ludzi – zarówno w obecnych ekspertów COBOL, jak i w nowe pokolenia programistów, którzy będą kontynuować ich pracę. Wspieranie inicjatyw takich jak te prowadzone przez IBM, a także promowanie edukacji i szkoleń w zakresie COBOL, może pomóc przezwyciężyć obecne wyzwania.

Również ważne jest, aby branża technologiczna utrzymywała otwartość na różnorodne języki programowania i rozwiązania. Podczas gdy nowe języki i technologie oferują znaczące ulepszenia w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania, języki takie jak COBOL nadal pełnią kluczową rolę w wielu krytycznych systemach. Zrozumienie ich wartości i zapewnienie ciągłości ich działania jest niezbędne dla stabilności finansowej i operacyjnej na całym świecie.

Ostatecznie, przyszłość COBOL i jego rola w nowoczesnej technologii będą zależały od zdolności branży do adaptacji i innowacji. W miarę jak AI i inne technologie rozwojowe stają się coraz bardziej zaawansowane, mogą oferować nie tylko ścieżki do modernizacji starych systemów, ale również nowe sposoby myślenia o programowaniu i zarządzaniu danymi. Praca z COBOL, a także z jego modernizacją, może stać się nie tylko koniecznością operacyjną, ale również okazją do ponownego zdefiniowania tego, co możliwe w technologii i jak przeszłość może informować i kształtować przyszłość innowacji.