Cyberbezpieczeństwo – Advatech w programie partnerskim Secfense

Wraz z nadejściem roku 2024, Advatech, renomowany integrator rozwiązań informatycznych, wzbogacił swój wachlarz kompetencji o certyfikat partnera firmy Secfense, lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To partnerstwo otwiera nowe perspektywy, umożliwiając firmom skuteczną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi za pomocą innowacyjnej technologii uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

Wraz z początkiem roku 2024 Advatech został certyfikowanym partnerem firmy Secfense w zakresie cyberbezpieczeństwa. Secfense jest twórcą technologii User Access Security Broker, która umożliwia bezinwazyjną integrację silnego uwierzytelniania MFA (Multi-Factor Authentication) we wszystkich aplikacjach webowych oraz VPN, dla wszystkich użytkowników, skutecznie eliminując zagrożenia phishingowe w całej organizacji.

Program partnerski Secfense został stworzony po to, aby połączyć wysiłki producentów i dostawców technologii z integratorami rozwiązań informatycznych w realizacji wspólnego celu, czyli podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w organizacjach. Partnerzy otrzymują dostęp do zasobów wiedzy Secfense oraz pełne wsparcie sprzedażowe i marketingowe, co przekłada się na wiele korzyści, w tym finansowych. Udział w programie pozwala na nowo zdefiniować zagadnienia uwierzytelniania użytkowników w przedsiębiorstwach. 


Beata Kwiatkowska Secfense

“Współpraca między Secfense a Advatech, podkreślona przez tę certyfikację, jest potężnym sojuszem w naszej misji wzmacniania bezpieczeństwa w internecie. Zaangażowanie Advatech w osiągnięcie statusu Certyfikowanego Partnera Wdrożeniowego Secfense jest jasnym wyrazem naszych wspólnych wartości i przykładem zaangażowania, pokazującym, że wspólnie chcemy nie tylko sprostać, ale przekraczać oczekiwania klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa”

mówi Beata Kwiatkowska, Business Development Officer w Secfense, odpowiedzialna za relacje z partnerami.

Podobnie ocenia to Daniel Wysocki, kierownik Działu Cyberbezpieczeństwa w Advatech.


Daniel Wysocki Advatech

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogłoszenia naszego nowego partnerstwa z firmą Secfense. Ta współpraca doskonale wpisuje się w naszą strategię budowania dojrzałości cybernetycznej i ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa. Wybór Secfense jako partnera to ważny krok, który pozwoli podnieść cyberbezpieczeństwo naszych klientów na nowy poziom.”

mówi Daniel Wysocki, Advatech

Ponieważ prawidłowe i skuteczne wdrażanie nowoczesnych technologii MFA wymaga sporej wiedzy i doświadczenia, Secfense stworzył program certyfikacji inżynierów i firm, który ma gwarantować odpowiedni poziom umiejętności wdrażania, zarządzania i optymalizacji technologii User Access Security Broker. Wydanie certyfikatu potwierdza zdobycie rozległej wiedzy nie tylko o technologii Secfense, ale także w zakresie cyberbezpieczeństwa. Po pełnym cyklu szkoleń i egzaminach już trzy osoby z Advatech uzyskały tytuł certyfikowanego Inżyniera Secfense (Certified Secfense Engineer), tworząc zespół zdolny do realizacji zaawansowanych wdrożeń rozwiązań Secfense.  

User Access Security Broker umożliwia ochronę całej organizacji przy wykorzystaniu uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) opartego o FIDO2 lub dowolną inną metodę uwierzytelniania. FIDO to standard uwierzytelniania online, który zastępując hasła, eliminuje ryzyka związane z phishingiem, atakami z wykorzystaniem socjotechniki, czy kradzieżą uwierzytelnień. Wdrożenie odbywa się bez kodowania i umożliwia dodanie MFA do dowolnej aplikacji w ciągu kilku minut.

Advatech jako firma zdobyła także tytuł Certyfikowanego Partnera Wdrożeniowego Secfense (Certified Development Partner). Jest on przyznawany tym organizacjom, które wykazują się wyjątkową biegłością w integracji technologii Secfense i zaangażowaniu w jej rozwój. 


“Ten certyfikat to nie tylko wyróżnienie, ale i potwierdzenie naszej technicznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dzięki niemu uzyskamy dostęp do zaawansowanych szkoleń, priorytetowego wsparcia i zwiększonej widoczności w ekosystemie partnerskim Secfense, co otworzy nam nowe możliwości biznesowe”

mówi Daniel Wysocki z Advatech

Z nawiązania współpracy z Advatech, jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych w Polsce, jest także zadowolony Secfense. 


Tomasz Kowalski Secfense

“Advatech współpracuje z wieloma firmami z wysoko regulowanych branż, w tym bankowości, finansów, przemysłu. Instytucje działające w tych obszarach gospodarki muszą dziś przykładać szczególną uwagę do cyberbezpieczeństwa, aby dostosować się do wymagań rozporządzenia DORA czy dyrektywy NIS 2. Dzięki partnerstwu z Secfense Advatech jest w stanie zaproponować tym organizacjom dodatkową wartość. Możliwość szybkiego wdrożenia uwierzytelniania wieloskładnikowego, wymaganego przez nowe przepisy, w modelu no-code pozwoli im szybko i skutecznie przystosować się do regulacji. Na naszej współpracy zyska także sektor publiczny, który również będzie mógł zastosować nowoczesne metody uwierzytelniania użytkowników, bez jakichkolwiek zmian w swoich aplikacjach.”

powiedział Tomasz Kowalski, CEO & współzałożyciel Secfense.