Ad image

Cyberzagrożenia rosną, kadry topnieją – polski rynek pracy IT i jego wyzwania

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min

Rynek pracy IT w Polsce, podobnie jak w innych krajach, mierzy się z szeregiem wyzwań. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że 42 proc. wakatów w obszarze IT jest trudnych do obsadzenia. Co więcej, 64 proc. ankietowanych firm przyznaje, że zatrudniło mniej specjalistów niż pierwotnie planowało. Aż 20 proc. firm zrezygnowało z części projektów właśnie z powodu braków kadrowych.

– Brak wykwalifikowanej kadry na rynku ma realny wpływ na polską gospodarkę, która jest w trakcie transformacji cyfrowej i czwartej rewolucji przemysłowej. W zasadzie każda branża potrzebuje nowoczesnego IT, by się dynamicznie rozwijać. Bez odpowiednich specjalistów, ten rozwój jest po prostu zagrożonykomentuje Mariusz Juranek, dyrektor handlowy w Polcom.

Rynek pracy IT w Polsce – braki

Braki dotyczą również specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, co stanowi palący problem, wymagający pilnej reakcji. Wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy NIS2, zmieniają się zasady zapewniania bezpieczeństwa – organizacje uznane za kluczowe muszą posiadać zespół ds. bezpieczeństwa oraz system do ciągłego monitorowania infrastruktury IT. To unijna odpowiedź na rosnące lawinowo ataki ze strony cyberprzestępców. W 2022 roku przeprowadzano ponad 1100 ataków tygodniowo na polskie organizacje, podaje firma analityczna CheckPoint, co jest nie tylko wartością wyższą niż europejska średnia, ale także wzrostem o 30 proc. w porównaniu do roku 2021. Jak wynika z raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” w 2021 roku przeprowadzono 7 milionów ataków hakerskich, a ich ofiarą padło 30 proc. firm. Z dotychczasowych danych za rok 2023 wynika, że bieżący rok będzie pod tym względem jeszcze gorszy.

– Nie „czy”, ale „kiedy” staniemy się celem ataku ze strony cyberprzestępców – to pytanie, które powinni sobie stawiać menedżerowie odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo. Wyciek danych to wielopoziomowy problem – od odpowiedzialności karnej po często niemożliwe do naprawy straty wizerunkowe. Ponadto, wg danych firmy Sophos koszt ataku dla polskich firm to średnio 1,49 mln PLN mówi Mariusz Juranek.

Konieczne inwestycje

Według prognoz GlobalData, przychody z cyberbezpieczeństwa zwiększą się z 220 mld USD w 2021 r. do 334 mld USD w 2026 r. Trend wzrostowy widać także w Polsce – z raportu PMR „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2026” wynika, że lata 2021-2022 to powrót do dwucyfrowej dynamiki wydatków na cyberbezpieczeństwo w Polsce. Wg szacunków, w 2022 roku wartość ta miała przekroczyć 2 mld PLN.

Twórcy tego samego raportu wskazują, że 54 proc. dużych i średnich firm odczuło poprawę bezpieczeństwa IT w momencie przejścia na model cloud computing.

– Profesjonalny partner w zakresie usług chmurowych nie tylko wie, jak skutecznie zarządzać chmurą i infrastrukturą IT, ale także może odegrać istotną rolę w transformacji cyfrowej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zespół wykwalifikowanych inżynierów ze strony partnera nie tylko monitoruje zasoby chmurowe, wykrywa potencjalne zagrożenia i raportuje zachodzące incydenty bezpieczeństwa, lecz także pomaga wdrażać zasady bezpieczeństwa w organizacji oraz podpowiada jak optymalizować wykorzystywane systemywskazuje Juranek.

Inną, szczególnie istotną kwestią, w czasie obserwowanego spowolnienia gospodarczego jest efektywność kosztowa chmury. Inwestycje w tradycyjny model IT, to często koszt rzędu kilku milionów złotych, a każda wymagana modernizacja infrastruktury pociąga za sobą kolejne wydatki. W przypadku chmury obliczeniowej, organizacja nie ponosi tych kosztów jednorazowo, ponieważ korzysta z mocy obliczeniowej w modelu usługowym i rozlicza się jedynie za faktycznie wykorzystywane zasoby.