Duże zmiany w kierownictwie Samsunga. Firma upraszcza struktury

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Firma Samsung Electronics ogłosiła przetasowanie w strukturze kierownictwa. Po ostatnich zmianach w zakresie połączenia dwóch z trzech największych dywizji biznesowych: konsumenckiej i technologii mobilnych, utworzony został jeden dział o nazwie SET, którym pokieruje Jong-Hee (JH) Han, mianowany wczoraj także wiceprezesem koreańskiego giganta. Jong-Hee (JH) Han nadal pozostanie szefem działu Visual Display Business.

JH Han jest ekspertem w dziedzinie badań i rozwoju telewizorów i odegrał ważną rolę w osiągnięciu przez Spółkę czołowej pozycji w światowej sprzedaży telewizorów. Firma oczekuje, że wzmocni on synergię między różnymi firmami w pionie SET i pomoże rozwijać nowe biznesy i technologie.

Efektem połączenia działów w pion SET oraz powołania na stanowisko szefa działu Jong-Hee (JH) Hana, jest ustąpienie dwóch co-CEO: Hyunsuka Kima, który prowadził dział konsumencki oraz Dongjina Koha zajmującego się działem smartfonów.

Kolejną zmianą jest powołanie Kyehyun Kyung na szefa działu DS (Device Solutions – m.in. półprzewodniki). Do tej pory Kyungbył dyrektorem generalnym Samsung Electro-Mechanics. Jest on ekspertem w dziedzinie projektowania półprzewodników, wcześniej był szefem zespołu Flash Product & Technology w Samsung Electronics, a także częścią zespołu projektowego DRAM. Samsung ma nadzieję, że ta zmiana przyczyni się do utrzymania wiodącej pozycji Spółki w zakresie półprzewodników i wprowadzenia innowacji w branży komponentów.

Dzięki zmianom, Samsung upraszcza swoje struktury i, jak wskazuje Bloomberg, zmiany mogą wynikać z dążenia ujednolicenia produktów ze strony zarówno software’owej, jak i hardware’owej.

Inne zmiany personalne w Samsungu to:

Yongin Park został mianowany prezesem i szefem Systemu LSI Business; wcześniej był wiceprezesem wykonawczym i kierownikiem działu sprzedaży i marketingu systemu LSI.

Hark Kyu Park został mianowany prezesem i dyrektorem finansowym; wcześniej pełni funkcję Prezesa i Kierownika Biura Zarządzania Korporacyjnego, Dywizja DS.

Kinam Kim został mianowany przewodniczącym Samsung Advanced Institute of Technology; poprzednio był wiceprzewodniczącym i szefem pionu DS.

KS Choi został  mianowany Prezesem i Szefem Biura Północnoamerykańskiego Dywizji SET; wcześniej był wiceprezesem wykonawczym i szefem biura w Ameryce Północnej.

Inyup Kang został mianowany prezesem i szefem biura ds. Ameryki Północnej w dziale DS; poprzednio pełnił funkcję Prezesa i Szefa Systemu LSI Business.