[the_ad_group id="105318"]

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka
Posiada wieloletnie doświadczenie w PR, przedsiębiorca, były reseller i programista. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym.
[the_ad_group id="105318"]

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka
Posiada wieloletnie doświadczenie w PR, przedsiębiorca, były reseller i programista. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym.

Jak banki podchodzą do kwestii udzielenia kredytu hipotecznego osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą?

Czasami osoby prowadzące własną działalność mogą liczyć na bezproblemowe podejście banku do ich wniosku o kredyt na mieszkanie. W niektórych placówkach ich zdolność kredytowa może przewyższać maksymalną wysokość kredytu przysługującą innym pracownikom o tych samych dochodach. W większości instytucji jednak „faworyzowane” będą osoby z umową o pracę, a samozatrudnieni spotkają się z dość rygorystycznym podejściem.

Każdy bank stawia swoje warunki co do form prowadzonej działalności czy jej długości. W części banków minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wymagany do uzyskania kredytu hipotecznego to 12 miesięcy, w innych aż 24. Warto dodać, że to i tak krócej niż 5 lat temu, gdzie królowały okresy 2,5- oraz 5-letnie. Zdarzają się oczywiście odstępstwa od tych reguł. Często w tym przypadku trzeba spełnić określony warunek – kontynuować współpracę z firmą, która wcześniej była naszym pracodawcą; działać w tej samej branży, co wcześniej lub wykonywać wolny zawód np. być specjalistą IT.

Na nieco lepsze warunki mogą liczyć osoby z grupy zawodów zaufania publicznego. O tym, jakie dokładnie profesje zaliczają się do grupy, dowiemy się z zapisów danego banku – zazwyczaj są to lekarze, architekci, prawnicy oraz doradcy finansowi. Banki mogą np. ustalić ich dochód netto jako ok. 60% naszego przychodu z ostatniego półrocza, nie weryfikując faktycznego poziomu kosztów uzyskania przychodu.

Potrzebne dokumenty

Świetnie, jeśli możemy potwierdzić stabilność naszego zatrudnienia bądź ciągłość zleceń. Istotne są więc wszelkie długoterminowe umowy o współpracę, zamówienia oraz kontrakty obejmujące dłuższy okres. Niektóre instytucje respektują jednak tylko pełną księgowość oraz książkę przychodów i rozchodów jako sposób rozliczania.

Starając się o kredyt hipoteczny, będziemy musieli przedstawić szereg dokumentów. Podstawą są dane rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności, czyli nadanie NIP-u, REGON-u, wpis do ewidencji gospodarczej oraz dokumenty dochodowe, jak wspomniana książka przychodów i rozchodów, PIT itd. Weźmy ze sobą również umowy obecnych kredytów, ewentualnie także wyciągi z kont bankowych oraz zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami.

Lepsza umowa o pracę?

Oczywiście, idealny kredytobiorca w oczach banku to zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wiąże się to ze stabilnością dochodu i możliwością systematycznego regulowania rat w długiej perspektywie. Osoba prowadząca własną działalność czy współpracująca z pracodawcą na zasadzie samozatrudnienia niesie ze sobą już nieco większe ryzyko, ale z drugiej strony uzyskanie przez nią kredytu hipotecznego wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Wystarczy udowodnić ciągłość zleceń oraz dochodu.

Można spodziewać się, że rygorystyczne podejście banków wobec osób prowadzących własną działalność gospodarczą niedługo się zmieni, a wpłyną na to realia rynkowe. Obecnie znacznie więcej osób niż w latach poprzednich decyduje się bowiem na założenie własnej działalności gospodarczej. Coraz mniejsza ilość kredytobiorców zatrudniona jest na umowę o pracę. Nadal popularne są również tzw. umowy śmieciowe – zlecenie czy o dzieło odnawiane co miesiąc. Z tego względu banki będą zmuszone do bardziej elastycznego podejścia. Powstają coraz korzystniejsze umowy kredytowe dla osób zatrudnionych na kontrakty managerskie czy prowadzących własną działalność gospodarczą, ale niestety głównie dla tych, którzy wykazują dochody wyższe niż przeciętne. Instytucje finansowe mają też często własne wymagania odnośnie danej jednostki – w wielu przypadkach ich spełnienie wcale nie gwarantuje otrzymania kredytu, a jedynie umożliwia wzięcie udziału w procesie decyzyjnym. Decyzja banku jest indywidualna i zależy od jednostki.

Opracowanie: RynekPierwotny.pl – oferty mieszkań od deweloperów

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów