Elproma: dalsza obsługa sekundy przestępnej UTC to wysokie ryzyko awarii dla IT i Przemysłu 4.0

Zobacz

- Reklama -

Polska firma Elproma, producent serwerów czasu, wydała rekomendację dotyczącą wstrzymania obsługi ujemnej sekundy przestępnej UTC.

Elproma, będąca członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, na prośbę krajowej metrologii czasu sporządziła opinię, dotyczącą rekomendacji wstrzymania obsługi sekundy przestępnej UTC (ang. leap-second). Wcześniej spółka przeprowadziła konsultacje techniczne na rynkach Europy, Azji, USA w tym zakresie. Dokument zostanie przedłożony do międzynarodowej dyskusji ITU i jest zgodny z oficjalnym stanowiskiem Polski i Unii Europejskiej, w której głos swój przedstawią także USA (GPS), Rosja (GLONASS), Chiny (BeiDou) i Indie (IRNSS) oraz Wielka Brytania.

W rekomendacji polski producent serwerów czasu zwraca uwagę na duże ryzyko awarii wynikających z kontynuacji obsługi sekundy przestępnej UTC dla IT/OT i Przemysłu 4.0. Jak wskazano w dokumencie, mimo, że problem sekundy przestępnej istniał zawsze, to w obecnie coraz bardziej powszechnej automatyzacji i zwiększonej współzależności systemów IT od GNSS, dalsza obsługa sekundy przestępnej UTC budzi uzasadnione obawy.

Jak wskazuje Tomasz Widomski, Member of Supervisory Board, Elproma, przez sekundę przestępną pojawiają się takie problemy, jak rozbieżności czasowe w systemie rozproszonym o predykcyjnych modelach sterowania, gdzie ważność danych jest określana przez różnicę między znacznikiem czasu zdalnego czujnika a otrzymaniem lokalnego znacznika czasu z serwera centralnego oraz awarie oprogramowania wewnętrznego (tzw. firmware) urządzeń IoT opartych na Windows lub Linux / Unix. Za szczególnie niebezpieczną uznano ujemną sekundę, która wystąpi po raz pierwszy w historii techniki.

W rekomendacji zaznaczono również, że sekunda przestępna UTC może wywołać efekt domina na dużą skalę, prowadzący do blackoutu: w telekomunikacji, systemach zasilania i automatyzacji Przemysłu 4.0. Wcześniej czy później takie awarie muszą zacząć występować, chyba że zawieszenie w sekundach przestępnych pozostaje skuteczne.

Więcej na ten temat w rekomendacji: link

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -