F5: Sposoby modernizacji aplikacji

Zobacz

- Reklama -

Kiedy spojrzymy na transformację cyfrową oczami korporacji, widzimy kolejne jej fazy wyznaczające ramy ewolucji technologicznej, która towarzyszy organizacjom – od modeli fizycznych po cyfrowe. Za każdym z trzech etapów rozwoju[1] stoją nowe inicjatywy, czyli kolejne technologie.

Organizacje, które poszerzają swoją cyfrową obecność znajdują się na drugim etapie transformacji skoncentrowanym na działaniach modernizacyjnych.  Priorytetem biznesu jest dostarczanie klientom cyfrowych doświadczeń online, lecz w tej fazie nie ograniczają się jedynie do webowych i mobilnych aplikacji. Etap ten obejmuje także digitalizację produktów i częściowo odpowiada za gwałtowny wzrost liczby „połączonych” urządzeń i aplikacji, które nimi operują. Taka sytuacja gwałtownie zwiększa zapotrzebowanie na platformę Edge 2.0[2].

Dlatego termin modernizacja ma znaczenie wykraczające poza pojęcie nowej strony internetowej. Modernizacja jest sposobem, w jaki organizacje tworzą bezproblemową obsługę obejmującą produkty i procesy. Z naszych badań wynika, że ​​postępuje tak wiele przedsiębiorstw.

Fala modernizacji – odpowiedź na oczekiwania klientów

Ponad połowa (56%) respondentów naszego Raportu SOAS 2021[3] twierdzi, że modernizacja aplikacji wynika z inicjatyw transformacji cyfrowej. Unowocześnianie jest konieczne, ponieważ rozwiązania monolityczne, na których opiera się ciągle wiele przedsiębiorstw w zakresie podstawowych funkcji biznesowych, nie są w stanie zaoferować interfejsu, jakiego oczekują konsumenci.

Modernizacja nie jest nowym pomysłem.  Znajdziemy na to dowody w portfolio korporacji w postaci aplikacji klient-serwer i trzywarstwowych aplikacji internetowych. Wiele z tych aplikacji zostało stworzonych wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do istniejących monolitycznych, podstawowych dla firm aplikacji biznesowych. Obecny rozwój aplikacji mobilnych i natywnych dla kontenerów można także, częściowo, przypisać modernizacji.

Dane to potwierdzają. Organizacje przede wszystkim modernizują aplikacje rozszerzając je o bardziej nowoczesne odpowiedniki – aplikacje natywne dla kontenerów i interfejsy API. To wyraźny trend. Firmy będące w zaawansowanych fazach transformacji cyfrowej dwukrotnie częściej uruchamiają ponad połowę swojego portfolio aplikacji właśnie w kontenerach.

Widzimy również sporą zmianę w portfolio przedsiębiorstw – znaczący spadek odsetka starzejących się, tradycyjnych aplikacji. Zarówno aplikacje typu klient-serwer, jak i trójwarstwowe aplikacje internetowe stanowią w tym roku znacznie mniejszą część portfolio przedsiębiorstw. Prowadzone przez firmy audyty portfela aplikacji, pozwalające wykryć zduplikowane funkcje możliwe do wyeliminowania ofertą SaaS, przyśpieszają modernizację bardziej niż rosnąca liczba nowoczesnych aplikacji. Większy wpływ na trend mają więc organizacje, które swoje portfolio po prostu czyszczą i usprawniają.

Różne metody modernizacji

Chociaż refaktoryzacja pozostaje jednym z najpopularniejszych terminów w dzisiejszym marketingu technologicznym, dane mówią nam, że nie jest to najpopularniejszy sposób modernizacji aplikacji – chyba, że jest się firmą technologiczną.

Kiedy przyjrzeliśmy się przyjętym przez przedsiębiorstwa metodom unowocześniania, odkryliśmy, że 44% respondentów używa tylko interfejsów API (61%) lub nowoczesnych komponentów (54%) celem udoskonalenia swojego cyfrowego portfolio. Firmy z sektora usług finansowych, użyteczności publicznej, produkcji i telekomunikacji ponad dwukrotnie częściej korzystają z interfejsów API lub nowoczesnych komponentów niż z refaktoryzacji.

Nie powinno to dziwić. Chociaż wiele technologii, w kategoriach standardów technologicznych, jest uważanych za dość stare, dojrzałe firmy działające od lat w wiodących branżach ciągle ich używają. W związku z tym koszt i wysiłek związany z refaktoryzacją podstawowych aplikacji jest znacznie wyższy niż w przypadku stosunkowo młodej firmy technologicznej.

Mimo to, warto rozważyć wszystkie metody modernizacji – w tym adaptację i przejście do chmury publicznej. Ponadto, w modernizacji aplikacji dobrze sprawdzą się także redukcja, ponowne wykorzystanie i recycling.

[1] https://www.f5.com/company/blog/the-three-phases-of-digital-transformation
[2] https://www.f5.com/company/blog/enabling-the-edge-2-0-revolution
[3] https://www.f5.com/state-of-application-strategy-report
- Reklama -
Źródło:F5

Polecamy

- Reklama -