Jak fatalne w skutkach może być złe zarządzanie danymi?

Bartosz Martyka - Redaktor naczelny Brandsit

Z badania jakie na próbie 400 managerów przeprowadziła polska spółka MOTABI wynika, że samo posiadanie danych nie generuje większych korzyści. Ze względu na ich znaczną ilość, ogromne znaczenie mają rozwiązania, dzięki którym można uzyskać  szybki dostęp do najważniejszych z nich.

Brak odpowiednich narzędzi informatycznych, ułatwiających zarządzanie dostarczanymi informacjami, a także duży szum informacyjny związany z ich nadmiarem stają się przyczyną znaczącego niewykorzystywania posiadanych danych. Świadczy o tym to, że ponad połowa managerów uczestniczących w badaniu firmy Motabi twierdziła, że ma utrudniony dostęp do potrzebnych informacji zarządczych (66%) lub otrzymuje te informacje ze znacznym opóźnieniem (82%).

Niezadowolenie managerów z jakości zarządzania danymi wynika między innymi ze zbyt skomplikowanej i rozbudowanej formy narzędzi do tego służących, które są obecnie dostępne na rynku. Według tych managerów dzieje się tak z powodu dostosowania narzędzi do analityków, a nie osób odpowiedzialnych za sprzedaż i rozwój biznesowy firmy.

Skutkiem takiej sytuacji jest przede wszystkim nieefektywne wykorzystanie informacji, a także marnotrawstwo czasu pracy managerów. Aż 42% z nich traci tygodniowo ponad pięć godzin na zbieranie danych i przygotowywanie zestawień raportowych, natomiast 30% przeznacza tą samą ilość godzin tygodniowo z czasu swojej pracy na weryfikowanie poprawności danych w otrzymywanych raportach.

Ciekawy jest fakt, że 90% managerów twierdzi, że ich organizacje posiadają KPI, ale tylko 35% z nich wykorzystuje je do podejmowania codziennych decyzji zarządczych. Jednocześnie ponad 80% managerów jest przekonanych, że ich organizacje posiadają wszelkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu. Nie mają jednak narzędzi, dzięki którym te dane byłyby dostarczane im w formie użytecznych informacji – Piotr Śmiałe, MOTABI

W efekcie niemal 70% managerów potwierdza, że raportowanie w ich firmach jest realizowane dla poszczególnych zespołów bez uwzględnienia przekrojowej narracji potrzebnej dla całej firmy.

Szczegółowe wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Motabi:

zarządzanie danymi
Infografika MOTABI

W związku ze skutkami szybkiego rozwoju obszaru Big Data, nadszedł czas na rozwój narzędzi raportujących, ułatwiających skuteczne zarządzanie danymi, na przykład dzięki aplikacjom klasy Business Intelligence.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *