Ad image

Generatywna sztuczna inteligencja w Europie – oczekiwany boom na rynku w 2024 roku

Rynek sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji osiąga niesamowite wartości, według danych z raportu "Worldwide AI and Generative AI Spending Guide 2024" opublikowanego przez IDC. Przewidywania mówią o osiągnięciu wartości rynkowej na poziomie niemal 47,6 miliarda dolarów w 2024 roku, z imponującą roczną stopą wzrostu 33,7% w latach 2022-2027. Ta dynamika rynkowa zwiastuje Europie znaczącą rolę, przypisując jej około jedną piątą udziału w globalnym rynku AI.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Rynek sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji osiąga niesamowite wartości, według danych z raportu “Worldwide AI and Generative AI Spending Guide 2024” opublikowanego przez IDC. Przewidywania mówią o osiągnięciu wartości rynkowej na poziomie niemal 47,6 miliarda dolarów w 2024 roku, z imponującą roczną stopą wzrostu 33,7% w latach 2022-2027. Ta dynamika rynkowa zwiastuje Europie znaczącą rolę, przypisując jej około jedną piątą udziału w globalnym rynku AI.

Interesującym aspektem raportu jest szybki wzrost udziału generatywnej sztucznej inteligencji w Europie, który mimo że obecnie stanowi tylko 9,6% całkowitego rynku AI w regionie, oczekuje się, że jego znaczenie znacznie wzrośnie. Do 2027 roku generatywna sztuczna inteligencja będzie stanowić ponad 25% europejskiego rynku AI, co świadczy o jej rosnącej popularności.

AI

Przełom w oprogramowaniu

Sektor oprogramowania odnotuje największą inwestycję w 2024 roku, przewyższając sumę inwestycji w sprzęt i usługi. Ten trend jest podyktowany rosnącym zapotrzebowaniem na platformy i aplikacje AI, co świadczy o ewolucji rynku technologicznego w kierunku bardziej zaawansowanych i specjalistycznych narzędzi. Choć sektor usług informatycznych i programowych nadal kładzie nacisk na komponenty sprzętowe, generalny trend wskazuje na przesunięcie ku technologiom oprogramowania.

Adopcja AI w przedsiębiorstwach

Współczesne firmy zdają sobie sprawę, że inwestycje w AI nie tylko zwiększają efektywność operacyjną, ale także otwierają drzwi do nowych możliwości biznesowych i innowacji. Zgodnie z raportem IDC, jeden na trzy przedsiębiorstwa już korzysta lub planuje korzystać z rozwiązań opartych na AI w ciągu najbliższych dwóch lat, co świadczy o szerokim zakresie zainteresowania i przyjęcia technologii AI w różnych branżach.

Kluczowe czynniki adopcji AI:

  • Optymalizacja procesów biznesowych: Firmy stosują AI, aby zautomatyzować rutynowe i czasochłonne zadania, co przekłada się na lepszą efektywność i niższe koszty operacyjne. 
  • Poprawa doświadczenia klienta: Korzystanie z AI umożliwia firmom lepsze zrozumienie i spełnienie oczekiwań klientów poprzez personalizację ofert i usług. Zaawansowane algorytmy AI mogą analizować dane klientów w czasie rzeczywistym, co pozwala na dostosowanie rekomendacji produktów i ofert, zwiększając satysfakcję i lojalność klientów.
  • Wzrost produktywności pracowników: AI wspiera pracowników poprzez eliminację monotonnych zadań, umożliwiając im skupienie się na bardziej strategicznych i kreatywnych aspektach pracy. Narzędzia AI, takie jak wirtualni asystenci czy inteligentne systemy CRM, pomagają w organizacji pracy i efektywniejszym zarządzaniu czasem.

Mimo że korzyści płynące z adopcji AI są znaczące, przedsiębiorstwa napotykają również na wyzwania. Jednym z głównych przeszkód jest integracja rozwiązań AI z istniejącymi systemami i procesami biznesowymi. Wymaga to nie tylko znaczących inwestycji finansowych, ale także zmian organizacyjnych i kulturowych w firmie. Ponadto, istnieją obawy dotyczące etyki stosowania AI, zwłaszcza w kontekście prywatności danych i podejmowania automatycznych decyzji.

W miarę jak technologia AI staje się coraz bardziej zaawansowana i dostępna, przewiduje się, że jej adopcja w przedsiębiorstwach będzie nadal rosła. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (GAI) otwiera nowe perspektywy dla automatyzacji i personalizacji na niespotykaną dotąd skalę. Firmy, które efektywnie zintegrują AI z ich strategią biznesową, będą mogły nie tylko optymalizować bieżące procesy, ale również innowować i kreować nowe modele biznesowe.

Kto zainwestuje najwięcej?

Bankowość, handel detaliczny oraz oprogramowanie i usługi informacyjne to trzy główne sektory, które będą inwestować w AI. W bankowości, AI pomaga w analizie ryzyka cyberbezpieczeństwa i systemach zapobiegania oszustwom. W handlu detalicznym, AI przyczynia się do poprawy obsługi klienta i personalizacji ofert, podczas gdy w sektorze oprogramowania i usług, AI wspiera rozwój infrastruktury technologicznej.

Raport IDC wskazuje na dynamiczny rozwój rynku sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji, podkreślając znaczenie inwestycji w oprogramowanie oraz zwiększającą się rolę AI w różnych sektorach gospodarki. W miarę jak firmy coraz bardziej integrują AI w swoje działania, można spodziewać się, że te technologie będą nadal ewoluować, oferując nowe możliwości i wyzwania. Generatywna sztuczna inteligencja, choć obecnie stanowi mniejszy segment rynku, zdaje się być na najlepszej drodze do stania się kluczowym elementem przyszłości technologicznej, napędzanym innowacjami i zapot