Grzegorz Brona został powołany na prezesa zarządu Creotech Instruments S.A.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska  - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min czytania

Na początku sierpnia 2021 Rada Nadzorcza spółki Creotech Instruments S.A., wiodącego polskiego producenta systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki przeznaczonej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi, zdecydowała o zmianie na stanowisku prezesa zarządu. Funkcja ta została ponownie powierzona dr hab. Grzegorzowi Bronie – założycielowi i akcjonariuszowi Spółki, który dotychczas odpowiadał za obszar rozwoju biznesu.

Dr hab. Grzegorz Brona – fizyk, naukowiec, Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z sukcesem ukończył studia doktoranckie, a następnie uzyskał habilitację. Ukończył także studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie odpowiadał za oprogramowanie do detektorów promieniowania oraz kierował jednym z zespołów badawczych pracujących w Wielkim Zderzaczu Hadronów, zajmujących się chromodynamiką kwantową.

Współzałożyciel spółki Creotech Instruments i prezes zarządu w latach 2015-2018. W tym okresie był także członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a w marcu 2018 został powołany przez premiera na stanowisko jej prezesa. Współautor Krajowego Programu Kosmicznego. Przyczynił się do wprowadzenia zmian legislacyjnych ułatwiających testowanie polskich rakiet sondujących. Doprowadził także do przystąpienia Polskiej Agencji Kosmicznej do International Space Exploration Coordination Group i Międzynarodowej Federacji Astronautycznej.

dr hab Grzegorz Brona
dr hab Grzegorz Brona

Autor ponad 300 publikacji naukowych w międzynarodowych prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” oraz „Nature”. Uczestnik i prelegent wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Laureat i finalista licznych konkursów, m.in. Wizjoner 2017 (tytuł przyznany przez „Dziennik Gazeta Prawna”); Przedsiębiorca Roku 2017, Nagroda Specjalna, Współpraca Nauki i Biznesu Wydziału Zarządzania UW; Przedsiębiorca Roku 2015 – Ernst & Young; Nagroda Naukowa tygodnika Polityka 2012. Otrzymał także prestiżową nagrodę indywidualną II stopnia Rektora UW za badania nad chromodynamiką kwantową.

– Rada Nadzorcza powołała Grzegorza Bronę na stanowisko prezesa zarządu Spółki na trzyletnią kadencję. Podkreślenia wymagają jego kompetencje menedżerskie, a także pasja i znajomość branży kosmicznej nie tylko w Polsce, co z pewnością przyczyni się do rozwoju Spółki. W skład Zarządu nowej kadencji powołani zostali także dotychczasowi jego członkowie, których wiedza i zaangażowanie pomogły Creotech Instruments rozwinąć skrzydła i zbudować dobrą pozycję rynkową w ostatnich latach działalnościmówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Creotech Instruments S.A.

– Cieszę się, że moja aktywność i praca zostały docenione. Zamierzam kontynuować dotychczasowe plany rozwoju Spółki. W najbliższych miesiącach chcę się skupić na stronie operacyjnej w postaci finalizacji procesu wprowadzania Creotech Instruments na rynek giełdowy NewConnect. Jest to dla nas bardzo ważny krok, który otworzy wiele drzwi i możliwości na rynku globalnym. Chciałbym także wprowadzić pewne zmiany w strukturze firmy, związane ze zwiększaniem skali jej działalności oraz pipelinem projektów. To wszystko zapowiadaliśmy jeszcze na początku roku – podczas IPO. Na pewno konieczne będzie rozbudowanie zespołu sprzedaży i wsparcie działu produkcji. W tym zakresie jesteśmy również w trakcie finalizacji procesów zakupu nowych urządzeń, które doposażą i uzupełnią nasze linie produkcyjne. Zachęcam do śledzenia naszej działalności, bo zapewniam, że będziemy się mieć czym pochwalićmówi dr hab. Grzegorz Brona, nowo powołany Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Aktualny skład Zarządu Creotech Instruments S.A. przedstawia się następująco:

dr Grzegorz Brona – Prezes Zarządu

Jacek Kosiec – Wiceprezes Zarządu

Maciej Kielek – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

- Reklama -

Pułapki na młodych cyberprzestępców: NCA tworzy fałszywe witryny DDoS-for-hire

Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) ujawniła, że stworzyła szereg witryn udających usługi „DDoS-for-hire” lub „booter”. Dzięki temu użytkowników Internetu

4 min czytania

Dlaczego w obszarze innowacyjności potrzebna jest demokratyzacja?

Umożliwić osobom z zewnątrz wgląd we własne technologie? Podjąć współpracę z konkurencją? Dla wielu firm to wciąż rzeczy niewyobrażalne: tego,

4 min czytania