Ad image

HPE ulepsza swój program partnerski HPE Partner Ready Program

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Firma Hewlett Packard Enterprise ogłosiła kolejne ulepszenia programu HPE Partner Ready, mające na celu pomoc partnerom w ich rozwoju w obszarze as-a-service, wykorzystywaniu rosnących możliwości rynkowych i zwiększaniu sprzedaży w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Program HPE Partner Ready na rok fiskalny 2021 ma na celu zapewnienie atrakcyjnego modelu wynagrodzeń, dostępu do zasobów finansowych i różnorodnych możliwości wsparcia. Program oferuje spersonalizowane podejście do poszerzania wiedzy, które pomaga partnerom wyróżnić się na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach, rozwijać działalność i osiągać wspólny sukces z HPE.

Obecnie prawie 70 proc. rocznej sprzedaży HPE jest realizowane za pośrednictwem ekosystemu partnerskiego HPE, który liczy ponad 80 000 partnerów, a zamówienia w modelu HPE GreenLake w kanale partnerskim wzrosły o 85 proc. rok do roku.

Nowe aktualizacje programu obejmują:

Partner Experience:

·       Przygotowanie ofert wspomagane przez sztuczną inteligencję oraz zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA): aby jeszcze bardziej usprawnić proces ofertowania, partnerzy mogą skorzystać z mechanizmu PSOE (Primary Storage Opportunity Engine), który pozwala szybko przygotować ofertę zawierającą konfigurację sprzętową, dane dotyczące wymiarowania i wydajności oraz co najważniejsze, zaaprobowaną i konkurencyjną cenę. W rezultacie otrzymujemy łatwą do zrozumienia ofertę, która może nie tylko służyć jako materiał do rozmowy z klientami, ale również dzięki swojej przejrzystości pozwala zmniejszyć liczbę spotkań niezbędnych do zawarcia transakcji. Wszystko to jest możliwe dzięki RPA, które zdecydowanie skraca czas potrzebny do przygotowania i zatwierdzenia transakcji.

·       HPE FlexOffers: HPE ulepszyło również proces zakupu ofert promocyjnych poprzez umożliwienie partnerom tworzenia niestandardowych konfiguracji produktów na zamówienie (z ang. BTO – built-to-order) z uwzględnieniem dodatkowych rabatów i, co ważne, wysyłanych od razu z magazynów dystrybucyjnych. Ta nowa funkcja zostanie udostępniona dystrybutorom na całym świecie od listopada 2020 roku i zostanie wbudowana w HPE iQuote, narzędzie dobrze już znane, które do tej pory umożliwiało zakupy po cenach promocyjnych.

·       Certyfikacje sprzedażowe: dostępne w roku fiskalnym 2021 za pośrednictwem nowego HPE Sales Pro Learning Center dostępne na urządzeniach przenośnych cykle szkoleniowe pozwalające na zdobywanie wiedzy. Pomogą one partnerom szybciej zrozumieć strategię HPE, a co ważne pozwalają na ich ukończenie w możliwie najkrótszym czasie. „Testy” potwierdzające zdobyte umiejętności rozmieszczone są strategicznie w modułach szkoleniowych, co w połączeniu z oceną końcową pozwala partnerom na wykazanie się znajomością treści i zdobycie wymaganych certyfikacji w całości w ramach HPE Sales Pro.

·   Program demo: program został rozszerzony o nowe możliwości i łatwiejszy dostęp do oferty HPE, umożliwia partnerom zakup sprzętu demonstracyjnego na własne potrzeby z wysokimi rabatami. Partnerzy mogą również uzyskać dostęp do nowych, interaktywnych wersji demo na HPE Demo Portal, gdzie znajdują się dostępne za pomocą kilku kliknięć środowiska bazujące na symulatorach, które umożliwiają użytkownikom „interakcję” z rozwiązaniami HPE bez ryzyka niepowodzenia. Nadal będzie możliwe korzystanie ze zdalnych pokazów demo na żywo lub sesji przygotowanych do odsłuchania, a także nadal będzie możliwa realizacja dedykowanych PoC (Proof of Concept) mających na celu potwierdzenie konkretnych koncepcji rozwiązania. Dostępne będą również „wycieczki” na żywo lub wirtualnie po dowolnych centrach innowacji HPE zarówno dla partnerów, jak i klientów HPE.

Model as-a-service:

·       Wsparcie adopcji modelu as-a-service: w roku fiskalnym 2021, HPE rozszerza możliwości współpracy w sprzedaży w oparciu o model HPE GreenLake. Poprzez dedykowany warsztat “HPE GreenLake Introduction and Business Planning Workshop” HPE pomaga partnerom ocenić ich własną strategię w obszarze as-a-Service oraz dopasować strategię rozwoju do modelu usługowego. Warsztaty składają się z dedykowanych sesji pozwalających ocenić gotowość do sprzedaży w modelu usługowym oraz integrację usług własnych partnera z modelem HPE GreenLake.

·       Konkurencyjne wynagrodzenie: program HPE Partner Ready utrzymuje jeden z najbardziej konkurencyjnych modeli wynagradzania sprzedaży, oferując od 3 do 5 razy wyższe wynagrodzenie za sprzedaż w strategicznych obszarach biznesowych HPE, takich jak HPE GreenLake, portfolio pamięci masowej czy oprogramowania HPE Ezmeral.
MŚP:

·       Zabezpieczenie marży i ceny: HPE wspiera partnerów skoncentrowanych na pozyskiwaniu nowych klientów oferując atrakcyjne rabaty oraz ochronę inwestycji partnera.

·       Promocje i nagrody: HPE poszerza możliwości partnerów w sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw, oferując programy promocyjne oraz nagradzając za pośrednictwem programu lojalnościowego i motywacyjnego HPE ENGAGE & GROW, równocześnie rozwijając ofertę HPE Financial Services dla segmentu MŚP.

·       Wspólna sprzedaż do sektora małych i średnich przedsiębiorstw: aby w pełni wykorzystać możliwości partnerów z całego ekosystemu partnerskiego HPE i zwiększyć rentowność wspólnych działań, HPE rozszerza możliwości współpracy między dostawcami rozwiązań i usługodawcami (ang. Service Providers). Nowe oferty wspólnego działania są dostępne za pośrednictwem platformy i Cloud28 +.

 Każdego roku projektujemy nasz program Partner Ready wsłuchując się w opinie partnerów, zapewniając w ten sposób wyjątkowe połączenie możliwości sprzedaży, zachęt i nagród finansowych, tak, aby pomóc partnerom osiągnąć wspólny sukces z HPEmówi George Hope, Worldwide Head of Partner Sales w HPE. Kanał Partnerski HPE wykazuje znaczące zainteresowanie strategią HPE w modelu as-a-Service, dlatego kluczowe znaczenie ma wspieranie naszych partnerów za pomocą dostępnych programów, optymalizacji współpracy, poszerzaniu wiedzy pomagając w ten sposób wyróżnić się na rynkudodaje Hope.

Stabilność w roku fiskalnym 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów, wymagania programu HPE Partner Ready z pierwszego półrocza roku finansowego 2020 zostały zachowane i przeniesione na rok finansowy 2021. Bez zmian pozostają progi obrotowe, wymagania dotyczące certyfikacji sprzedażowych i technicznych oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji, jak również te dotyczące kompetencji.