Intel: Altera będzie działać jako niezależna firma FPGA

W 2015 roku Intel dokonał strategicznego przejęcia, nabywając Altera za kwotę 16,7 miliarda dolarów, co oznaczało znaczący krok w kierunku dywersyfikacji oferty produktowej giganta półprzewodników poza tradycyjne procesory CPU. Ta decyzja, ukierunkowana na wzmocnienie pozycji Intel w sektorach takich jak centra danych, sztuczna inteligencja (AI) i komunikacja, doprowadziła do stworzenia Programmable Solutions Group (PSG), sygnalizując początek nowej ery innowacji i niezależności w obrębie firmy.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
5 min

W 2015 roku Intel dokonał strategicznego przejęcia, nabywając Alterę za kwotę 16,7 miliarda dolarów. Altera, znana z innowacji w dziedzinie programowalnych bramek logicznych FPGA, stała się kluczowym elementem w portfelu Intel, wnosząc unikalne umiejętności i technologie, które miały wzmocnić pozycję Intel w różnorodnych sektorach, w tym w centrach danych, AI i komunikacji. Ta akwizycja była częścią szerszej strategii Intel, mającej na celu dywersyfikację jego oferty produktów i usług poza tradycyjne procesory CPU.

Dziewięć lat później, na początku 2024 roku, Intel ogłosił, że Altera, teraz działająca jako Programmable Solutions Group (PSG), rozpocznie niezależne operacje, zachowując przy tym strategiczne i produkcyjne powiązania z Intel Foundry Services (IFS). Sandra Rivera, stojąca na czele PSG, jednocześnie pełniąca funkcję dyrektora Intel Data Centers and AI group, podkreśla strategiczną wizję i znaczenie tej zmiany. Intel podkreśla, że rynek FPGA, który PSG ma na celu obsłużyć, reprezentuje szansę biznesową o wartości ponad 55 miliardów dolarów, co pokazuje ogromny potencjał w tej technologii.

Niezależność PSG od Intel może być postrzegana jako próba zwiększenia elastyczności i skupienia się na specyficznych potrzebach klientów w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym. Rynki, na których PSG chce działać, obejmują komunikację, chmurę, centra danych, zastosowania zintegrowane, przemysłowe, motoryzacyjne, wojskowe i lotnicze – wszystkie wymagające wysokiej adaptacji i specjalizacji.

Altera, od momentu swojego założenia w 1983 roku, była pionierem w swojej dziedzinie, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania, takie jak Agilex – linia produktów, która obejmuje od zaawansowanych konwerterów danych po FPGA z AI, zaprojektowane do spełnienia wymagań różnorodnych aplikacji wymagających dużej przepustowości i wydajności.

- Advertisement -

Rozszerzone portfolio Altera lepiej rozwiązuje problem wzrostu docelowych rynków FPGA w chmurze, sieci i na krawędziach, jednocześnie ulepszając najlepsze w swojej klasie oprogramowanie Quartus Prime i łatwe do włączenia możliwości sztucznej inteligencji, aby wykorzystać ten szybko rozwijający się segment aplikacji. Powstanie sztucznej inteligencji (AI) stwarza nowe zawiłości i możliwości we wszystkich branżach. Altera zajmuje się tymi możliwościami za pomocą FPGA AI Suite i OpenVINO, które generują zoptymalizowaną własność intelektualną (IP) w oparciu o standardowe frameworki, takie jak TensorFlow i Pytorch. FPGA Altera (programowalne w terenie macierze bramek) zapewniają elastyczne rozwiązania, aby lepiej sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku, takim jak bezproblemowa integracja krytycznych możliwości wnioskowania AI oraz lepsze przechwytywanie ewoluujących standardów, takich jak PCI Express, CXL, Ethernet i 6G wireless.

Rozwiązania Altera są zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu rynków i przypadków użycia, od infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej po aplikacje wbudowane o niskim pobudowaniu energii. Altera ogłosiła nowe produkty i usługi zaspokajające potrzeby klientów, w tym:

  • Agilex 9 jest teraz w produkcji seryjnej. Oferuje najszybsze w branży konwertery danych, które są idealne do radarów i zastosowań wojskowo-lotniczych, które wymagają FPGA o mieszanym sygnale o dużej przepustowości.
  • Urządzenia Agilex 7 serii F i I serii zostały wpuszczone do produkcji. Dzięki 2x lepszej wydajności tkaniny na wat w porównaniu z konkurencyjnymi FPGA, są one dostosowane do aplikacji obliczeniowych o wysokiej przepustowości, takich jak centrum danych, sieci i ochrona.
  • Agilex 5 jest teraz szeroko dostępny. Zapewnia jedyny element FPGA nasycony sztuczną inteligencją, najlepszą w swojej klasie wydajność i 1,6x lepszą wydajność na wat w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Jest nastawiony na aplikacje wbudowane i brzegowe.
  • Już wkrótce: Agilex 3. Wniesie wiodącą wartość, niskoenergetywną linię FPGA do funkcji o niskiej złożoności dla chmury, komunikacji i inteligentnych aplikacji brzegowych.

Decyzja Intel o przekształceniu PSG w niezależną jednostkę biznesową sygnalizuje ważny moment zarówno dla Intel, jak i dla całej branży półprzewodników. To podkreśla rozumienie potrzeby szybkiej adaptacji i specjalizacji w obrębie specyficznych technologii, takich jak FPGA, aby sprostać rosnącym i ewoluującym wymaganiom rynku. Takie podejście może nie tylko zapewnić Intel lepszą pozycję na rynku, ale także umożliwić PSG szybsze reagowanie na potrzeby klientów i trendów rynkowych, zwiększając w ten sposób swoją konkurencyjność.

Udostępnij
- REKLAMA -