Jak 2023 stał się rokiem dynamicznego rozwoju chmury

W pierwszej połowie 2023 roku, rynek usług chmury publicznej osiągnął imponujące przychody w wysokości 315,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 19,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Ten rozwój rynku, napędzany przez innowacje w obszarze sztucznej inteligencji i zwiększone zapotrzebowanie na zintegrowane rozwiązania chmurowe, rysuje obraz dynamicznej i szybko ewoluującej branży.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

Według najnowszych danych IDC, rynek usług chmury publicznej doświadczył imponującego wzrostu w pierwszej połowie 2023 roku, osiągając przychody na poziomie 315,5 miliarda dolarów. To wzrost o 19,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Takie liczby nie tylko podkreślają rosnącą popularność technologii chmurowych, ale także rzucają światło na kierunki, w jakich rozwija się ta branża.

Wiodące trendy na rynku usług chmurowych

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) pozostaje dominującym segmentem, generując niemal 45% całkowitych przychodów. Jednak równie ważne są wzrosty w innych kategoriach, takich jak Infrastruktura jako usługa (IaaS) i Platforma jako usługa (PaaS). Szybki wzrost PaaS i SaaS w obszarze oprogramowania infrastruktury systemowej (SIS) wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na bardziej zintegrowane i kompleksowe rozwiązania chmurowe.

AI i nowe inicjatywy – przyszłość chmury

Interesującym aspektem jest coraz większa rola sztucznej inteligencji (AI) w technologiach chmurowych. Przedsiębiorstwa na całym świecie wykorzystują chmurę do modernizacji i uruchamiania nowych, inteligentnych inicjatyw aplikacyjnych. AI nie tylko usprawnia operacje biznesowe, ale także staje się kluczowym czynnikiem w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

Giganci rynkowi utrzymują dominację

W pierwszej połowie 2023 roku pięciu największych dostawców usług chmury publicznej – Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google i Oracle – utrzymały swoją dominującą pozycję, osiągając łącznie 41% globalnego rynku. Microsoft, z 17,1% udziałem, nadal przewodzi, świadcząc usługi we wszystkich czterech głównych kategoriach.

Prognozy i przyszłość rynku

IDC przewiduje, że przychody z usług chmury publicznej osiągną 663 miliardy dolarów w całym 2023 roku, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Chociaż roczne tempo wzrostu może nieznacznie zwolnić, prognozuje się utrzymanie pięcioletniej złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) na poziomie 19,4%, osiągając 1,34 biliona USD w 2027 roku.

Rynek usług chmury publicznej jest w stanie dynamicznego rozwoju, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę z korzyści płynących z inwestycji w chmurę, szczególnie w kontekście nowych technologii, takich jak generatywna AI czy analityka w czasie rzeczywistym. Chmura nie tylko ułatwia adaptację do szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego, ale także stanowi platformę do eksploracji nowych możliwości biznesowych. Oczekuje się, że w nadchodzących latach rynek usług chmury publicznej będzie kontynuował swoje ekspansywne tempo wzrostu, kierując się ku jeszcze większej integracji, innowacji i dostosowania do potrzeb dynamicznie zmieniającego się świata biznesu.

Przychody z usług chmury publicznej na całym świecie i wzrost w ujęciu rocznym, 1H 2023 (przychody w miliardach USD)

Kategoria wdrożenia

Przychody z 1H23

Udział w rynku w IH23

Przychody 1H22

1H22 Udział w rynku

Wzrost 1H23/1H22

IaaS

64,4 USD

20,4%

55,1 USD

20,8%

16,9%

PaaS

56,8 USD

18,0%

44,5 USD

16,8%

27,7%

SaaS – Aplikacje

141,2 USD

44,7%

121,9 USD

46,0%

15,8%

SaaS – Oprogramowanie infrastruktury systemowej

53,2 USD

16,9%

43,3 USD

16,4%

22,7%

Razem

315,5 USD

100%

264,8 USD

100%

19,1%

Źródło: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker, 1H 2023, 30 listopada 2023
Udostępnij