Komputronik: zysk operacyjny w III kwartale wyniósł 9,2 mln zł

Komputronik podał wyniki jednostkowe za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł).

Komputronik podaje, że wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego. Wskazuje także, że nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa, utrzyma się przez dłuższy okres. Zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych, a EBITDA z korektą MSSF16 to ten poziom zysku bez uwzględniania wpływu MSSF 16.

Spółka informuje, że poziom zrealizowanych wyników finansowych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrachunkowego z nawiązką realizuje założenia modelu finansowego umieszczonego w zatwierdzonym przez sędziego-komisarza planie restrukturyzacyjnym. Ponadto przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.