Kto może być wykonawcą w postępowaniu przetargowym?

Obowiązkiem każdego oferenta w postępowaniu przetargowym, jest posiadanie statusu wykonawcy, czyli podmiotu zdolnego do realizacji zlecenia, udzielonego mu drogą przetargu. Kto może taki status zdobyć?

Zdolność do czynności prawnych to podstawa!

Status wykonawcy może posiadać wyłącznie ta osoba, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Zdolność ta jest niezbędna zarówno w kontekście samego postępowania, jak i realizacji danego zlecenia.

Nie masz firmy? Nie masz problemu!

Podejść do przetargu w roli wykonawcy może każdy podmiot. Co ważne – nie musi on posiadać własnej firmy. Wręcz przeciwnie – może być to również osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. W razie wygrania przetargu to do jej obowiązków będzie należeć przygotowanie odpowiednich sił i środków, niezbędnych do wykonania zlecenia.

A co z osobami prawnymi?

Osoby prawne również mogą pełnić rolę wykonawców w przetargach. Mamy tu na myśli w głównej mierze:

1. Spółki kapitałowe uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych
2. Spółdzielnie – utworzone w ramach ustawy o prawie spółdzielczym.
3. Kościoły – przetargi mogą być realizowane również przez kościoły (wyznania), o ile posiadają one stosowną osobowość prawną.
4. Wyższe uczelnie – mogą one brać udział w przetargach na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
5. Spółki osobowe, z ograniczoną odpowiedzialnością a także akcyjne (w czasie trwania tak zwanej organizacji).
6. Stowarzyszenia zwykłe – które zostały utworzone na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Kiedy można unieważnić przetarg?

Podmiot zamawiający przetarg nie może w dowolnym czasie unieważnić wspomnianego postępowania. Może to zrobić, jeśli wystąpi kilka istotnych czynników, które – przewidziane przez prawo – mogą doprowadzić do unieważnienia przetargu.

Przekroczenie budżetu

Jednym z najczęściej spotykanych przyczyn, prawnie zezwalających na unieważnienie postępowania przetargowego, jest przekroczenie budżetu. Załóżmy, że zamawiający określił budżet na poziomie 200 000 złotych. Jeśli najkorzystniejsza oferta przekracza ów budżet, postępowanie przetargowe może zostać unieważnione. Zwłaszcza, że przepisy dotyczące konieczności wyboru najtańszego oferenta nie są już uwzględnione w polskim prawie (od 2014 roku).

Brak ważnych ofert

Kolejną przesłanką prawną przemawiającą za koniecznością unieważnienia budżetu, jest brak ważnych ofert przetargowych. Jeśli do przetargu nie zgłosi się żaden oferent (bądź też oferenci nie spełniają warunków przetargu), przetargi są uważane za unieważnione.

Zmiana okoliczności w których rozpisano postępowanie przetargowe

Przetargi mogą być też unieważnione w sytuacji, gdy doszło do rażących zmian okoliczności, w których zostały one rozpisane. Chodzi tu przede wszystkim o:

– bardzo istotne zmiany, które nie leżą w interesie publicznym i ich pominięcie mogłoby doprowadzić do niepotrzebnego wydania środków publicznych

– zmiany, których wystąpienia nie można było przewidzieć wcześniej i które tym samym nie są zależne od woli człowieka.

Warto dodać, że zdefiniowanie wspomnianych zmian jest bardzo trudne i często doprowadza do różnych nadużyć w zakresie postępowań przetargowych.

Przygotowane przy współpracy z portalem www.oferent.com.pl

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.