Międzynarodowa windykacja należności: gdzie najtrudniej jest je ściągnąć?

Udostępnij

• Ocena stopnia złożoności windykacji Allianz Trade mierzy, jak trudno jest ściągnąć należności w danym kraju.

• Szwecja, Niemcy i Finlandia to trzy kraje, w których windykacja należności jest mniej skomplikowana, podczas gdy Arabia Saudyjska, Malezja i ZEA to miejsca, w których windykacja należności stanowi największe wyzwanie.

• Zmniejszyła się różnica w trudności odzyskiwania należności pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi: w 20 z 49 krajów odnotowaliśmy zmniejszenie złożoności procesu windykacji.

To już trzecia edycja badania oceny stopnia złożoności windykacji przeprowadzona przez Allianz Trade. W przejrzysty sposób odzwierciedla ono trudności w ściąganiu należności, co pomaga w podejmowaniu decyzji i w zarządzaniu należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej, co ma zasadnicze znaczenie w sytuacji globalnego wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw (+10% w 2022 r. i +14% w 2023 r.). Ocena obejmuje 49 krajów reprezentujących prawie 90% światowego PKB i 85% światowego handlu.

Europa jest nadal najłatwiejszym miejscem do odzyskiwania swoich należności

Gdzie najlepiej (czyli najskuteczniej) jest windykować należności? Nie jest zaskoczeniem, że podobnie jak w poprzedniej edycji naszej oceny stopnia złożoności windykacji (2018), Europa zajmuje czołowe miejsce. W pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miejsc do windykacji znajdują się następujące kraje europejskie. Szwecja (z wynikiem 30), Niemcy (30) i Finlandia (32) są najlepsze w swojej klasie, a ich wyniki pozostają stabilne w porównaniu z naszym poprzednim raportem. Nowa Zelandia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, który znalazł się w rankingu (12. miejsce, wynik 36, +1 punkt od 2018 roku), a następnie Brazylia (20. miejsce, wynik 43, stabilny).

„W Szwecji, Niemczech i Finlandii lokalne przedsiębiorstwa dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych, a sądy wywiązują się z wydawania decyzji w terminie, co ułatwia firmom ściąganie długów. Stanowi to kontrast w stosunku do innych krajów europejskich, takich jak Francja (10. miejsce, 36 pkt., bez zmian) i Hiszpania (11. miejsce, 36 pkt., spadek o -1 pkt.), gdzie ściąganie długów jest bardzo skomplikowane w przypadku niewypłacalności dłużnika, zwłaszcza jeśli chodzi o niezabezpieczonych wierzycieli”wyjaśnia Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Arabia Saudyjska (91, poprawa o 3 punkty), Malezja (78, stabilizacja) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (72, spadek złożoności windykacji aż o 9 punktów) zamykają ranking w 2022 roku. Pomimo pewnej poprawy w zakresie złożoności procedur sądowych, międzynarodowa windykacja należności jest w Arabii Saudyjskiej trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji, Niemczech i Finlandii.

W prawie co drugim kraju spadek oceny złożoności windykacji

Różnica między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi jest nadal duża. W istocie 14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji.

Z kolei Stany Zjednoczone (32. miejsce, 55 pkt, bez zmian) i Kanada (29. miejsce, 53 pkt, bez zmian) otrzymały ocenę „Bardzo Wysoki (poziom komplikacji windykacji)”. Bliski Wschód, Azja i Afryka to trzy regiony, w których windykacja należności jest najbardziej skomplikowana.

Niemniej jednak różnica ta z czasem się zmniejsza. “W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji (20 z 49 krajów). Covid-19 skłonił kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych dotyczących niewypłacalności. Zauważyliśmy również pewną poprawę w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, np. w Wielkiej Brytanii (dzięki nowej procedurze Moratorium), Australii i UE, gdzie dyrektywa 2019/1023 jest obecnie wdrażana (zmieniając ramy prawne) w różnych państwach członkowskich. Arabia Saudyjska i Chiny również podjęły działania skutkujące zauważalną poprawą: w krajach tych wskaźniki złożoności windykacji zmniejszyły się odpowiednio o -3 punkty i -2 punkty” – mówi Fabrice Desnos, Członek Zarządu Allianz Trade, odpowiedzialny za Ocenę ryzyka, Reasekurację i Gwarancje.

Ocena globalnej złożoności windykacji zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat: obecnie wynosi 49, czyli o 2 punkty mniej niż w 2018 roku (51). Jednak pomimo tej pozytywnej tendencji, międzynarodowa windykacja należności pozostaje ogólnie bardzo złożona (średni poziom to: Wysoki).

„We wszystkich krajach istnieją obszary, w których windykacja jest skomplikowana: lokalne praktyki płatnicze wyróżniają się (zawiłością)  szczególnie na Bliskim Wschodzie, ale w większości krajów są źródłem utrudnień. Z kolei złożoność postępowań sądowym jest nieco rzadsza, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, ale gdy już mamy z nią do czynienia, jest zdecydowanie większym wyzwaniem (niż wspominane lokalne uwarunkowania zwyczajowe). Najtrudniejsze są jednak zawiłości związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw: postępowania upadłościowe wciąż odpowiadają za połowę wszystkich utrudnień związanych z windykacją na świecie”wyjaśnia Maxime Lemerle.

Którzy eksporterzy są najbardziej narażeni na złożoność windykacji?

Łącząc wynik złożoności windykacyjnej każdego kraju z jego partnerami handlowymi (kto gdzie eksportuje), Allianz Trade obliczył ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji swoich należności eksportowych.

Najmniej narażone (na utrudnienia w odzyskaniu swoich należności eksportowych) są Finlandia, Austria i Norwegia, ponieważ ich dominujący partnerzy handlowi to kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana. Na drugim końcu spektrum wyróżnia się Azja, gdzie siedem krajów znajduje się na szczycie listy krajów najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym: Hong Kong, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Japonia, Singapur i Indie.

Źródło:Allianz Trade

Zobacz

Po co chodzimy do sklepów, skoro wszystko możemy kupić przez internet?

Wiele się ostatnio pisze i mówi o tym, że...

Ok. 65 mln zł w ramach pomocy dla firm wz. z agresją Rosji na Ukrainę w projekcie rozporządzenia

Udzielanie pomocy publicznej małym, średnim i dużym firmom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Rosji na Ukrainę - zakłada rozporządzenie, które ukazało się w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Budżet programu pomocowego wynosi ok. 65 mln zł.

Czy wynajem urządzeń biurowych to dobry pomysł?

Wynajem urządzeń biurowych cieszy się na polskim rynku coraz...

MFiPR: wspieramy Ukrainę w budowaniu efektywnej i sprawnej polityki rozwoju regionalnego

Polska wspiera Ukrainę w budowaniu polityki rozwoju regionalnego – zapewniła w środę na Światowym Forum Miejskim w Katowicach wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dotychczasowe wsparcie zostanie dostosowane do potrzeb odbudowy kraju.

Przyznano Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2022

Lokomotywa Gama wyprodukowana przez firmę PESA, firmy Arche, PZU i PGNiG otrzymały tegoroczne Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia.

Po trzech dniach zwyżek ropa zaczęła tanieć

Notowania ropy naftowej spadają na globalnych giełdach paliw, po trzech poprzednich sesjach ze zwyżkami cen. Wśród inwestorów dominują obawy o spowolnienie gospodarcze, które osłabi popyt na paliwa. To spycha na dalszy plan niepokój o zacieśnianie się sytuacji podażowej na giełdach ropy - informują maklerzy.
- Reklama -