Młodzi władcy kodu – jak generacja z przeobraża sektor IT w Polsce w 2024

W 2024 roku sektor IT w Polsce przechodzi przez bezprecedensową transformację, napędzaną przez młodą generację profesjonalistów, dynamiczne zmiany w zatrudnieniu oraz rosnące znaczenie ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Raport „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce – 2024” rzuca światło na te kluczowe tendencje, ukazując nowe oblicze branży w obliczu cyfrowych wyzwań i możliwości.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Sektor IT w 2024 to: branża zdominowana przez generację młodych (średnia wieku 35 lat), najwyższa dynamika zmian zatrudnienia, wynagrodzenie miesięczne od 20 nawet do 50 tysięcy złotych, wzrost znaczenia ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa – to tylko niektóre wnioski wynikające z raportu „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce – 2024”.

Sektor IT wciąż potrzebuje ludzi, ale muszą to być osoby z doświadczeniem lub przynajmniej odpowiednimi umiejętnościami, takie wnioski przedstawia raport „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce – 2024” przygotowany przez firmę HackerU, eksperta w dziedzinie szkoleń cybersecurity, zrealizowany we współpracy z firmą doradztwa personalnego Devire. Opracowanie jest efektem analiz i badań mających na celu zgłębienie dynamicznych zmian zachodzących w sektorze Cybersecurity.

To nasze kolejne opracowanie dotyczące rynku IT w Polsce. Raport ten nie tylko skupia się na obiektywnym spojrzeniu na rynek pracy z perspektywy sektora, ale także prezentuje najczęściej poszukiwane kompetencje, przegląd wynagrodzeń na kluczowych stanowiskach oraz wpływ różnych czynników na decyzje kandydatów przy wyborze pracodawcy.mówi Marek Gajewski, General Manager, HackerU Poland. Dążąc do jak najrzetelniejszego pokazania, co czeka nas w nadchodzącym roku, poprosiliśmy również o wypowiedzi ekspertów i liderów opinii w Cybersecurity, które pozwalają na unikalny wgląd w obecną sytuację i prognozy rozwoju branży. dodaje Gajewski.

Sektor IT znany był zawsze z atrakcyjnej siatki wynagrodzeń, ale teraz na tle rynku wypada szczególnie kusząco. To także efekt szeregu nowych wyzwań związanych choćby z walką z przestępczością online, wynika z raportu. Mimo ogólnego osłabienia koniunktury na rynku IT, w ślad za spadkiem wzrostu gospodarczego, zapotrzebowanie na ekspertów od bezpieczeństwa IT nie maleje. W efekcie wynagrodzenia doświadczonych profesjonalistów, takich jak Cyber Security Engineer, Cloud Security Engineer czy Network Security Engineer, kształtują się w przedziale 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie*. Choć w 2023 roku liczba ofert pracy dla ekspertów IT zanotowała spadek, to zapotrzebowanie na specjalistów związanych z cyberbezpieczeństwem wciąż jest ogromne. To między innymi efekt wzrostu częstotliwości cyberataków, jak i cyfrowych wojen prowadzonych przez Rosję czy Chiny, skłania firmy do inwestycji w ten obszar.

Autorzy raportu wskazują, że wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów znajdują się analitycy, inżynierowie i architekci, zwłaszcza ci, którzy posiadają doświadczenie w dostarczaniu kompleksowej ochrony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W raporcie przedstawiono unikatowe dane dla tego sektora – analitycy HackerU i Devire zebrali stawki dla wszystkich najpopularniejszych stanowisk w sektorze obejmujące dane za 2023 r. Są one wyjątkowo szczegółowe – przykładowo w przypadku security menedżera choćby na stanowisku juniorskim na umowie o pracę kandydat może liczyć na wynagrodzenie średnio 22-28 tys. zł brutto miesięcznie, na średnim szczeblu już 29-35 tys. zł, a na najwyższym szczeblu 36-42 tys. zł. W przypadku zatrudnienia na umowę B2B dla stanowiska średniego szczebla należy oczekiwać stawki godzinowej 140-180 zł netto, zaś na najwyższym szczeblu nawet 180-230 zł netto za godzinę. Na stanowiskach menedżerskich są one odpowiednio wyższe – IT Director może liczyć na widełki 38-48 tys. zł, przy najczęściej oferowanej stawce 44 tys. zł. Podobnych danych w raporcie jest znacznie więcej, prezentuje on kompleksowe siatki płac dla wielu innych stanowisk z sektora.

Kandydaci do pracy w tym innowacyjnym sektorze mają swoje oczekiwania związane z dostępem do najnowszych narzędzi i technologii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do szkoleń. Firmy oferujące projekty związane z chmurą i technologiami hybrydowymi są atrakcyjne dla pracowników, podobnie w przypadku organizacji stosujących zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów bezpieczeństwa.

Standardowy pracownik Cybersecurity musi obecnie mieć przestrzeń na samodoskonalenie się, często poruszając się w obszarze, który nie posiada jeszcze ustalonych praktyk czy standardów. Szkolenia z różnych, rozległych technologii także są trudne do ujednolicenia w jednym wiodącym kierunkumówi Maciej Cieśla Head of Cybersecurity, HackerU Poland.Wymaga to architektonicznego podejścia i czasu na operacyjne zrozumienie organizacji. Nie zapominajmy, że cyberbezpieczeństwo oznacza zagrożenia 24/7/365, gdzie środowisko jest zabezpieczone w dniu 0 (zero), a już dzień 1 narażony jest na nowe, nieznane zagrożenia dodaje. 

Co warto podkreślić, specjaliści z tego sektora nie mają się co obawiać zastąpienia swoich kompetencji przez narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. W ich przypadku kluczowa jest kompleksowość kompetencji oraz zadania wymagające podejmowania decyzji. Co więcej autorzy raportu spodziewają się, że w roku 2024, kandydaci na stanowisko Incident Response Specialist również mogą spodziewać się zwiększonej liczby ofert pracy. Wynika to głównie z rosnącej, niemal wykładniczej liczby cyberataków.

Szybkość zmian w dziedzinie IT wymaga nowego podejścia w cyberbezpieczeństwie. Niezbędna jest nie tylko niskopoziomowa znajomość technologii, ale także umiejętność łączenia różnych rozwiązań oraz komunikacja z biznesem – mówi Marcin Motylski, Founder & CEO, CloudNG.

Z kolei Piotr Nogaś Business Development Manager, Hewlett Packard Enterprise zwraca uwagą na aspekt prawny w branży: – Zmiany w przepisach wpływają na strategie i praktyki firm w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego – bezpieczeństwo to główny filar zgodności. Istotny jest kontekst nowych modeli przetwarzania (…) Wymaga on od specjalistów cybersecurity wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności dostosowywania się do dynamicznych zmian środowiska technologicznego.

Autorzy raportu podkreślają, że w 2024 roku nadal utrzyma się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza ekspertów i architektów cyberbezpieczeństwa, którzy odpowiedzialni są za projektowanie globalnych rozwiązań bezpieczeństwa w organizacjach. Ten trend jest szczególnie zauważalny w kontekście wzrastającej liczby rekrutacji w tym obszarze.