Na polskim rynku IT powstała nowa inicjatywa wspierająca rozwój AI

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

Na koniec lipca 2023 roku, z inicjatywy SoDA, stowarzyszenia polskich przedsiębiorstw technologicznych, oraz jego firm członkowskich, została założona grupa badawcza SoDA AI Research Group (SAI). Głównym celem tej grupy jest tworzenie sieci kontaktów profesjonalnych przez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także inicjowanie działań w Polsce, które mają na celu rozwój technologii sztucznej inteligencji.

Grupa SoDA AI Research została utworzona jako oddolna inicjatywa firm członkowskich SoDA w związku z bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią sztucznej inteligencji. SAI tworzy stale zwiększające się grono ekspertów w obszarze AI, liczące obecnie ponad 100 członków z blisko 30 firm. Jej celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów oraz inicjatyw służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tłumaczy Marcelina Chojnacka, Public Advocacy Coordinator SoDA.

Powstaniu grupy przyświeca 9 celów. Są to:

  1. Wymiana doświadczeń i informacji (aktualności) z obszaru AI
  2. Wspólne projekty
  3. Wpływ na kształt rzeczywistości wokół AI w Polsce
  4. Wejście na rynki zagraniczne
  5. Wspólne działania na poziomie rządowym
  6. Promocja polskich kompetencji AI na świecie
  7. Promocja polskich kompetencji AI w sektorze publicznym
  8. Możliwość uzyskania dofinansowania na działalność w obszarze sztucznej inteligencji
  9. Promocja kompetencji członków grupy SAI

Działania SoDA AI Research Group mają w przyszłości mieć wpływ na: kształt rzeczywistości wokół AI w Polsce oraz promować kompetencje członków grupy SAI, polskie kompetencje AI w sektorze publicznym w kraju, jak również rodzimą ekspertyzę w tym zakresie na świecie.

Według prawa, „system sztucznej inteligencji” oznacza oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród technik i podejść, które może – dla danego zestawu celów określonych przez człowieka – generować wyniki, takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję.

Jak więc sobie z tym radzić i zarządzać ryzykiem w kontekście wykorzystywania AI?

Aby uniknąć kar i właściwie zarządzić ryzykiem prawnym związanym z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w naszych działaniach biznesowych, warto zrobić przegląd naszych umów z klientami pod kątem wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności w kontekście braku prawno-autorskiej ochrony outputów AI. Być może niektóre oświadczenia i gwarancje zawarte w umowach będą wymagały odpowiedniej korektywyjaśniła Anna Kruszewska, partner w Hasik, Rheims & Partners.

Raport SoDA AI Research Group (SAI)

Raport definiujemy jako interdyscyplinarny projekt. Oznacza to, że dokument nie ma jednego głównego autora – nie dominuje firma czy instytucja, ponieważ wszyscy partnerzy mają równy udział. Istotną rolę pełni Rada Programowa, która wyznacza kierunek, w jakim powinien podążać raport. Interdyscyplinarność rozumiemy natomiast jako fakt, że dokument nie ma na celu być jedynie technicznym opracowaniem. Wkład w jego przygotowanie ma wielu różnorodnych ekspertów, w tym m.in. analityków, prawników, specjalistów IT, a także reprezentantów szeroko pojętego biznesutłumaczył Sebastian Kondracki, Lider SAI, CIO w Deviniti.

Motywacją do stworzenia raportu były m.in. nowe perspektywy AI, wiedza poparta wdrożeniami sztucznej inteligencji, translacja sukcesów biznesu do sektora publicznego, Smart Cities, inspiracja do innowacji oraz zarządzanie obawami pracowników sektora przed AIwyjaśniała Izabela Babis, Project Manager w Deviniti.

AI będzie także jednym z tematów poruszanych w trakcie tegorocznej konferencji SoDA w Warszawie 4 i 5 października. W trakcie SoDA Conference, oprócz zaprezentowania i omówienia wniosków z raportu AI w Sektorze Publicznym, odbędzie się również jeden panel dyskusyjny (AI w praktyce: case studies udanego wdrożenia i odkrywania nisz dla sztucznej inteligencji) oraz zostaną wygłoszone dwie prelekcje, zatytułowane AI: Przyszłość pracy w branży IT, rola automatyzacji i sztucznej inteligencji oraz Tworzenie systemów opartych o AI. Wnioski dla developerów na podstawie projektu rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji.

Udostępnij