Netia pożyczy 350 mln zł od swojego głównego akcjonariusza

- Reklama -

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem, który udzieli spółce pożyczki w wysokości do 350 mln zł.

Zgodnie z umową pożyczki, Netia wykorzysta pożyczone pieniądze na spłatę kredytu odnawialnego w wysokości 335 000 000 zł, a także na „pozostałe cele operacyjne spółki” w wysokości do 15 000 000 zł.

Począwszy od dnia udostępnienia spółce pożyczki, Cyfrowemu Polsatowi będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nieodstającej od bieżących warunków rynkowych.

Pożyczka zostanie spłacona przez spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz CP z tego tytułu.

Zawarcie opartej o stałą stopę procentową umowy pożyczki z CP motywowane jest prognozowaną zwyżką stóp procentowych WIBOR wpływającą na wysokość zobowiązań finansowych spółki z tytułu zaciągniętego kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w ramach umowy kredytów, o której mowa powyżej.

Netia po spłacie kredytu odnawialnego pozostanie stroną umowy kredytów na dotychczasowych zasadach, jako dodatkowy kredytobiorca oraz dodatkowy poręczyciel, z możliwością dalszego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty w wysokości 1 000 000 000 zł.

- Reklama -
Źródło:Netia

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -