NFZ podpisał umowę z polską firmą technologiczną. Wartość kontraktu to ponad 80 mln zł

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

29 sierpnia 2023 roku, Comarch Polska SA i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawarły umowę, która ma na celu zintegrowanie i zarządzanie architekturą korporacyjną NFZ. Umowa ta stanowi kamień milowy w polskim sektorze ochrony zdrowia, z potencjałem do wprowadzenia znaczących zmian w zarządzaniu i dostępie do usług zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 82,5 mln złotych brutto, a czas realizacji to 5 lat. Projekt został podzielony na trzy główne części: wsparcie analityczne, integracja oprogramowania i wytwarzanie oprogramowania. Comarch, jako Integrator, będzie odpowiedzialny za drugą część, która obejmuje integrację oprogramowania oraz nadzór jakości architektury i produktów.

Program Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który będzie dopasowany do struktury, zadań i organizacji NFZ. Jest to krok w kierunku cyfryzacji i automatyzacji procesów, co może znacząco wpłynąć na efektywność i jakość usług zdrowotnych w Polsce.

Comarch nie tylko będzie zarządzać integracją oprogramowania, ale również będzie uczestniczyć w tworzeniu analizy systemowej. Firma ta będzie również odpowiedzialna za realizację prac z zakresu DevOps, co obejmuje działania dotyczące rozwoju, scalania i wdrożenia oprogramowania. Dodatkowo, Comarch będzie zarządzać testami integracji, wydajnościowymi i bezpieczeństwa.

Projekt ten ma potencjał do wprowadzenia znaczących zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Może to obejmować lepsze zarządzanie danymi pacjentów, szybsze procesy diagnostyczne i leczenia, a także zwiększenie efektywności administracyjnej.

Partnerstwo pomiędzy Comarch a NFZ stanowi znaczący krok w kierunku modernizacji i efektywności w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inwestycja nie tylko w technologię, ale również w przyszłość publicznej służby zdrowia. Ostateczny sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał od skuteczności integracji i zarządzania.