Nieterminowe płatności hamują polski biznes. Przedsiębiorcy chcą zmian w prawie

Podobne tematy

Haier: czas na Polskę

Firma Haier – od 11 lat nr 1 w produkcji urządzeń gospodarstwa domowego na świecie – stawia teraz na...

Zmiany w procesie globalizacji szansą dla Polski. Coraz więcej firm będzie przenosić tu swoją produkcję

Osłabienie globalizacji spowolni rozwój światowej gospodarki, ale dla Polski może być szansą na rozwój. – Firmy na całym świecie będą...

Wydatki państwowych spółek pomogą napędzić inwestycje sektora prywatnego

Spółki Skarbu Państwa mogą przyczynić się do szybszego wychodzenia Polski z recesji. Ich plany inwestycyjne są bowiem długoterminowe i bardziej odporne...

Płatności po terminie to szczególny problem dla wielu europejskich, ale także polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonego przez Intrum Justitia Europejskiego Raportu Płatności 2017, aż 52 proc. polskich firm zostało zmuszonych do akceptacji dłuższych terminów płatności, a 45 proc. rodzimych przedsiębiorców uważa opóźnienia w płatnościach za celowe działanie swoich kontrahentów. Prawie połowa (42 proc.) polskich firm widzi rozwiązanie problemu nieterminowych płatności w uchwaleniu nowych, restrykcyjnych aktów prawnych.

Prawidłowe zachowania płatnicze w firmie są istotnym elementem każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Jednakże kondycje finansowe wielu europejskich i polskich firm, wskazują na szereg nieprawidłowości związanych z terminowymi płatnościami. Jak się okazuje, ocena ryzyka wynikająca z opóźnień w płatnościach została w 2017 roku oszacowana na nieco niższą w porównaniu do ubiegłego roku. Pomimo pozytywnego trendu, wiele przedsiębiorstw wciąż mierzy się z problemem jakim są nieterminowe płatności.

Opóźnione płatności a ryzyko

Podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest jego stabilność finansowa. Niestety opóźnione płatności klientów w mniejszym lub większym stopniu wpływają na destabilizacje kondycji każdej firmy. Poza brakiem perspektyw na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, do konsekwencji związanych z nieterminowymi płatnościami można dołączyć problem niemożności tworzenia nowych miejsc pracy (ok. 22 proc.), utratę dochodów (ok. 25 proc.) czy zagrożenie istnienia firmy (ok. 20 proc.). Co ważne, z Europejskiego Raportu Płatności 2017 wynika, że 30 proc. przedsiębiorców wskazuje na średni lub duży wpływ opóźnień w płatnościach na kwestię utraty płynności finansowej firmy.

Przyczyny nieterminowych płatności

Jak wynika z przeprowadzonego badania, wśród klientów polskich przedsiębiorstw panują cztery główne nurty związane z nieterminowymi płatnościami. Zasadniczymi i najwyżej notowanymi przyczynami problemów z opłatami według badanych przedsiębiorców, są trudności finansowe kontrahentów oraz celowe opóźnienia opłat. Rzadziej motywem opóźnionych płatności są spory dotyczące dostarczonych towarów i usług oraz nieefektywne procedury administracyjne klientów. – Warto podkreślić, że w związku z zaległymi należnościami, tylko 32 proc. przedsiębiorców przekazuje niezapłacone faktury do firm windykacyjnych. Przedsiębiorcy zazwyczaj robią to dopiero po upływie 83 dni od terminu płatności faktury – mówi Krzysztof Krauze, prezes Intrum Justitia.

Zaległe płatności a Unia Europejska

Problem zaległości w płatnościach wobec przedsiębiorców spowodował, że z inicjatywy Komisji Europejskiej powstała Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zwalczania zaległości w opłatach. Jak się okazuje, tylko 8 proc. polskich przedsiębiorców zna tę dyrektywę – to bardzo mało w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 31 proc. Co ciekawe, w porównaniu do znajomości europejskich zarządzeń, aż 63 proc. polskich firm twierdzi, że ma świadomość przepisów krajowych dotyczących opóźnionych lub nieuregulowanych płatności, czyli w tym przypadku więcej niż wynosi europejska średnia (57 proc.).

Rozwiązanie problemu

Jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności 2017, nieterminowe płatności to problem, z którym muszą mierzyć się europejscy oraz polscy przedsiębiorcy. Nieuregulowane ustawodawstwo oraz niepoprawna kultura płatności to tylko niektóre z przyczyn związanych z trudnościami finansowymi przedsiębiorstw, a także trudną sytuacją gospodarczą w całej Europie. Wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw widzi rozwiązanie problemu w uchwaleniu nowych, restrykcyjnych aktów prawnych.

Jak można zauważyć, kultura płatności w końcu zaczęła podążać w dobrym kierunku. Niestety wciąż wielu przedsiębiorców musi akceptować dłuższe terminy spłat należności wbrew własnej woli. Z tego powodu, aż 42 proc. polskich firm jest za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących punktualnych płatności – mówi Krzysztof Krauze z Intrum Justitia.

Z kolei 17 proc. polskich przedsiębiorców preferuje ustanowienie dobrowolnych inicjatyw ze strony firm w kwestii opóźnionych płatności. Co istotne, 79 proc. polskich firm twierdzi, że obowiązujące przepisy prawa utrudniają prowadzenie z sukcesem działalności gospodarczej w Polsce.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.