[the_ad_group id="105318"]

Nowe centrum bezpieczeństwa AI NSA i walka o cyberprzewagę

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) USA ogłosiła utworzenie nowego centrum bezpieczeństwa sztucznej inteligencji (AI), które ma na celu zabezpieczenie amerykańskich systemów obronnych i wywiadowczych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zdolności AI, które są coraz częściej integrowane z amerykańskimi systemami obronnymi.

[the_ad_group id="105318"]

Nowe centrum bezpieczeństwa AI NSA i walka o cyberprzewagę

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) USA ogłosiła utworzenie nowego centrum bezpieczeństwa sztucznej inteligencji (AI), które ma na celu zabezpieczenie amerykańskich systemów obronnych i wywiadowczych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zdolności AI, które są coraz częściej integrowane z amerykańskimi systemami obronnymi.

AI staje się kluczowym elementem w dziedzinie obrony narodowej, a USA zdają sobie sprawę, że przewaga w tej dziedzinie nie jest gwarantowana. Gen. Paul Nakasone, ustępujący dyrektor NSA, podkreślił, że USA utrzymują przewagę w AI, ale zagrożenie ze strony innych mocarstw, takich jak Chiny, jest realne i rosnące. Chiny, w szczególności, zintensyfikowały operacje cybernetyczne skierowane przeciwko instytucjom amerykańskim, co, zdaniem agencji, podnosi poziom zagrożenia.

Mimo rosnącej roli AI, Nakasone podkreślił, że ostateczne decyzje są podejmowane przez ludzi. „AI pomaga nam, ale nasze decyzje są podejmowane przez ludzi. I to jest ważne rozróżnienie,” powiedział. To stanowisko podkreśla, że mimo zaawansowania technologii, ludzki osąd pozostaje kluczowym elementem w procesie decyzyjnym.

Nowe centrum będzie współpracować z prywatnym przemysłem, międzynarodowymi partnerami, laboratoriami krajowymi, środowiskiem akademickim i Departamentem Obrony, aby zabezpieczyć amerykańską bazę obronno-przemysłową przed zagrożeniami. Współpraca ta jest kluczowa w obliczu globalnych zagrożeń i podkreśla znaczenie międzynarodowej i prywatnej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Ustanowienie centrum bezpieczeństwa AI jest wynikiem badania NSA, które zidentyfikowało zabezpieczenie modeli AI przed kradzieżą i sabotażem jako główne wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. Centrum będzie „punktem centralnym NSA do wykorzystywania zagranicznych spostrzeżeń wywiadowczych” i będzie promować bezpieczny rozwój i przyjęcie AI w ramach systemów bezpieczeństwa narodowego.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów