Ad image

Palo Alto Networks przejmuje IBM QRadar

Palo Alto Networks ogłosiło przejęcie kluczowych komponentów QRadar SaaS od IBM, umacniając swoją pozycję jako preferowanego partnera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Transakcja, która ma zostać zamknięta do końca września 2024 roku, sygnalizuje nowy rozdział w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do zabezpieczeń cyfrowych.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Palo Alto Networks ogłosił przejęcie komponentów QRadar SaaS od IBM oraz zawarcie partnerstwa, które uczyni go preferowanym partnerem IBM w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca września 2024 roku, obejmuje nabywanie praw własności intelektualnej i innych kluczowych aktywów QRadar SaaS.

Strategiczne przejęcie pozwoli Palo Alto Networks na rozszerzenie swojej oferty produktów i usług, skupiając się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony przed cyberzagrożeniami. Po zakończeniu transakcji, Palo Alto Networks planuje współpracować z IBM w celu przeniesienia istniejących klientów QRadar SaaS na swoją platformę Cortex XSIAM. Platforma ta wykorzystuje sztuczną inteligencję do operacji bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, co ma zapewnić skuteczniejsze wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Dla klientów, którzy nadal korzystają z lokalnej wersji QRadar (on-premise), IBM zapewni dalsze wsparcie. Ponadto, zarówno Palo Alto Networks, jak i IBM zobowiązały się do oferowania bezpłatnych usług migracji dla kwalifikujących się klientów, co ma ułatwić przejście na nową platformę.

W ramach nowo ogłoszonego partnerstwa, obie firmy zdecydowały się także na utworzenie wspólnego Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC), które będzie zarządzane przez IBM Consulting. To centrum będzie integrować zarządzane SOC oraz Cyber Range – miejsce, gdzie klienci będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenia z rozwiązaniami bezpieczeństwa oferowanymi przez Palo Alto Networks.

IBM zamierza również wdrożyć wewnętrznie technologie sztucznej inteligencji Palo Alto Networks, w tym Cortex XSIAM dla zaawansowanych operacji bezpieczeństwa oraz Prisma SASE 3.0 dla bezpieczeństwa sieciowego opartego na modelu zerowego zaufania. Dodatkowo, Palo Alto Networks planuje zintegrować system Watsonx LLM z platformą Cortex XSIAM, co ma na celu dalsze zwiększenie możliwości automatyzacji procesów bezpieczeństwa.