Peruki, tradycje sprzed wieków i… sztuczna inteligencja – Wielka Brytania zaskakuje zmianami w systemie prawnym

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do systemu prawnego Anglii, kraju o głęboko zakorzenionych tradycjach, stanowi zarówno symboliczny jak i kontrowersyjny krok w kierunku modernizacji. Ta decyzja, będąca odpowiedzią na rozwijającą się technologię, rodzi pytania o równowagę między innowacją a zachowaniem integralności sądownictwa.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
3 min

System prawny Anglii, znany z długiej tradycji i konserwatyzmu, stawia pierwsze kroki w stronę technologicznej rewolucji. Decyzja o dopuszczeniu sztucznej inteligencji (AI) do pomocy w pisaniu opinii sądowych jest równocześnie przełomowa i budząca kontrowersje.

Tradycja kontra nowoczesność

Choć prawo angielskie jest głęboko zakorzenione w tradycjach, takich jak noszenie peruk przez sędziów, jego niedawny zwrot w kierunku AI wydaje się być nieuchronną adaptacją do zmieniającego się świata. Należy jednak zadać pytanie: czy ta ostrożna modernizacja jest wystarczająca i bezpieczna?

Ograniczenia i obawy

Wprowadzenie AI spotkało się z jasno określonymi ograniczeniami. Sędziowie mają korzystać z AI wyłącznie do pomocy redakcyjnej, a nie do badań czy analiz prawnych. Obawy dotyczą ryzyka dostarczania przez AI wprowadzających w błąd lub stronniczych informacji. Czy te środki ostrożności są wystarczające, aby zabezpieczyć integralność procesu sądowego?

Globalny wpływ i perspektywa

Wytyczne sądu angielskiego mogą wpłynąć na sądy na całym świecie. To, jak Anglia poradzi sobie z integracją AI, będzie wzorem dla innych. Jednakże, czy środowisko prawnicze jest gotowe na taką zmianę? I jakie mogą być długoterminowe konsekwencje tego kroku?

Brak jednolitych wytycznych na świecie

Porównując do innych krajów, widać brak spójności. Na przykład, USA nie ma jeszcze ujednoliconych wytycznych dotyczących AI w sądownictwie. Czy niejednolite podejście do AI w prawie może prowadzić do nierówności w dostępie do sprawiedliwości?

Potencjalne pułapki i zagrożenia

Niedawne incydenty, jak skazanie nowojorskich prawników za poleganie na ChatGPT w przygotowaniu pism prawniczych, podkreślają ryzyko związane z nadmiernym poleganiem na AI. Czy sądy są gotowe na ryzyko, jakie niesie AI, szczególnie w kontekście zachowania poufności i integralności informacji?

Kwestia odpowiedzialności i przejrzystości

Istotną kwestią jest również brak mechanizmu odpowiedzialności za wykorzystanie AI. Dlaczego sędziowie nie muszą ujawniać swojego wykorzystania technologii? Jak zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w tym nowym paradoksie prawnym?

Wejście AI do angielskiego systemu prawnego jest symboliczne, sygnalizując początek nowej ery w sądownictwie. Jednakże, obawy dotyczące odpowiedzialności, przejrzystości i potencjalnych błędów AI pozostają nierozwiązane. W świecie, w którym technologia rozwija się szybciej niż prawo, ważne jest, aby środowisko prawnicze nie straciło z oczu podstawowych zasad sprawiedliwości i równości w dostępie do prawa. Czy te wytyczne są krokiem w dobrym kierunku, czy raczej powierzchowną próbą zaadaptowania się do zmieniających się czasów, pozostaje kwestią otwartą do dyskusji.