[the_ad_group id="105318"]

Polska jest kolejnym krajem europejskim, który rozpoczął polowanie na ChatGPT

W dzisiejszych czasach, gdzie technologia sztucznej inteligencji (AI) rozwija się w zawrotnym tempie, pojawiają się również pytania dotyczące etyki, prywatności i ochrony danych osobowych. OpenAI, twórca innowacyjnego narzędzia ChatGPT, stoi obecnie w centrum kontrowersji, będąc przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

[the_ad_group id="105318"]

Polska jest kolejnym krajem europejskim, który rozpoczął polowanie na ChatGPT

W dzisiejszych czasach, gdzie technologia sztucznej inteligencji (AI) rozwija się w zawrotnym tempie, pojawiają się również pytania dotyczące etyki, prywatności i ochrony danych osobowych. OpenAI, twórca innowacyjnego narzędzia ChatGPT, stoi obecnie w centrum kontrowersji, będąc przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

ChatGPT, oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, jest nowym i wciąż badanym narzędziem. Skarga złożona przez jednego z użytkowników zarzuca OpenAI przetwarzanie danych w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny i nieprzejrzysty. Skarżący twierdzi, że jego prawa wynikające z RODO nie zostały zrealizowane przez OpenAI, a odpowiedzi udzielane przez firmę były wymijające i wprowadzające w błąd.

Międzynarodowe ramy prawne

Sprawa jest skomplikowana, ponieważ dotyczy firmy zlokalizowanej poza granicami Unii Europejskiej. Jan Nowak, Prezes UODO, podkreśla, że urząd traktuje sprawę bardzo poważnie i będzie wnikliwie przeprowadzać postępowanie administracyjne. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych utworzyła specjalną grupę roboczą do spraw OpenAI, co podkreśla wagę sprawy.

Odpowiedzialność i przejrzystość

Skarżący wytyka OpenAI brak przejrzystości w zasadach przetwarzania danych, co ma potwierdzać zarówno korespondencja z firmą, jak i jej polityka prywatności. Zarzuty dotyczą również niewykonania obowiązku informacyjnego wobec skarżącego oraz przetwarzania nieprawdziwych informacji na jego temat.

Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, zaznacza, że technologia AI, w tym large model language (LLM), weszła w etap komercyjny i powszechnego stosowania. Jest to technologia przełomowa, ale jej rozwój musi odbywać się z poszanowaniem praw osób fizycznych wynikających m.in. z RODO. Europejskie organy ochrony danych osobowych mają za zadanie chronić obywateli Unii Europejskiej przed negatywnymi skutkami technologii przetwarzania informacji.

Sprawa OpenAI i ChatGPT rzuca światło na ważne kwestie związane z rozwojem nowych technologii. W erze, gdzie AI staje się coraz bardziej zaawansowane, pytania dotyczące etyki, prawdy i ochrony danych osobowych stają się kluczowe. Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości AI i może ustanowić precedens w dziedzinie regulacji i standardów etycznych w technologii. Wszyscy obserwatorzy branży technologicznej z zainteresowaniem będą śledzić rozwój tej sprawy, aby zobaczyć, jakie zmiany przyniesie dla przyszłości sztucznej inteligencji.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów