- Reklama -

Polska spółka tworzy inteligentny system do zarządzania energią elektryczną

Zobacz

- Reklama -

W ostatnim czasie coraz więcej się mówi o konieczności nadrabiania sporych zaległości w obszarze cyfryzacji i wdrożeń rozwiązań technologicznych – zarówno po stronie firm, administracji publicznej jak i indywidualnych konsumentów. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, NMG S.A. stworzyło system do efektywnego zarządzania energią elektryczną w małych i średnich obiektach. Dzięki wykorzystaniu  autorskich innowacyjnych algorytmów oraz sztucznej inteligencji (AI), można automatycznie sterować wytwarzaniem i zużywaniem energii,  jednocześnie odpowiednio bilansując i minimalizując jej koszty.

Zaprojektowany przez NMG S.A. system umożliwia całkowitą automatyzację zarządzania energią elektryczną w zarówno w obiektach mieszkaniowych, usługowych jak i produkcyjnych. Inteligentne algorytmy umożliwiają kontrolowanie popytu i podaży na obszarach np. osiedli deweloperskich, budynkach mieszkaniowych, urzędach, szkołach czy biurowcach. System wykorzystuje technologie sieci neuronowych, które pozwalają na regulowanie i bilansowanie zużycia energii, włączając odbiorców do udziału w rynku mocy.

NMG S.A. od 19 lat, czyli od początku swojej działalności, projektuje i wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania energią w przedsiębiorstwach z różnych sektorów przemysłu i usług. Nasze systemy informatyczne zapewniają dwukierunkową komunikację z obiektami, urządzeniami czy instalacjami, a także pozwalają na zdalne pozyskiwanie danych i odczytów, jak i sterowanie pracą takich obiektów.

– Posiadając doświadczenie zarówno w telekomunikacji, jak i IT, spółka od lat intensywnie rozwija rozwiązania informatyczne typu Smart dedykowane dla energetyki i przemysłu. Co nas wyróżnia na tle innych firm? Nasze systemy opierają się na doświadczeniu w przetwarzaniu dużej ilości danych, zebranym w pionierskich wdrożeniach rozwiązań dla firm telekomunikacyjnych w Polsce. Dzięki temu udało nam się stworzyć systemy, z których korzystają obecnie największe polskie przedsiębiorstwa energetyczne mówi Zbigniew Czajkowski, Channel & Marketing Manager w NMG SA.

Dzięki połączeniu doświadczeń z wdrożeń dla największych polskich firm energetycznych takich jak Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, PKP Energetyka, ENEA Operator, innogy Stoen Operator, Polska Spółka Gazownictwa oraz kompetencji zebranych w różnych gałęziach przemysłu, NMG S.A. opracowała koncepcję innowacyjnego systemu do zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej. Systemu, który będzie zdolny sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed tego typu rozwiązaniami zmieniający się model działania energetyki.

Polski system pozwoli na tworzenie własnych magazynów energii

Nasza rzeczywistość staje się coraz bardziej scyfryzowana, a przedsiębiorstwa coraz mocniej stawiają na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Globalne trendy rynkowe wręcz wymuszają wykorzystywanie zielonej energii.

– Finalna wersja naszego systemu pozwoli na kompleksowe zarządzanie usługami energetycznymi przez lokalnych operatorów. Chcemy udostępnić im możliwość regulacji mocy i bilansowania energii na obsługiwanych przez nich obszarach. Funkcje te będą realizowane poprzez opracowanie elastycznego mechanizmu rozliczeń oraz prognozowania przychodów i kosztów związanych z produkcją i zużywaniem energii. System opracowany przez naszą spółkę to zupełnie innowacyjne rozwiązanie, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Algorytmy prognostyczne, sieci neuronowe i inne nowoczesne technologie testujemy w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Bydgoszczy w ramach  projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwojuinformuje Czajkowski.

Oprócz systemu do efektywnego zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej spółka pracuje nad zintegrowaną platformą umożliwiającą połączenie wielu jednostek wytwórczo-odbiorczych i efektywne zarządzanie ich wspólną pracą.

 – Platforma ta skierowana jest do przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań typu Smart Metering. Tworzone przez nas oprogramowanie dostarcza niezawodne narzędzia do rozliczania energii w ramach redukcji mocy. Platforma, dzięki wykorzystaniu technologii z obszaru sztucznej inteligencji (AI), umożliwiać będzie zarządzanie w sposób automatyczny procesem planowania i realizacji redukcji mocy przez konsumentów i prosumentów na wyznaczonym obszarze w ramach wirtualnej jednostki grafikowej dodaje Channel & Marketing Manager w NMG S.A.

System od NMG S.A. pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii

Algorytmy obliczeniowe wykorzystywane przez NMG S.A. pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału redukcji mocy. System, w ramach wspomagania usług DSR i DSM, udostępni możliwość otrzymywania komunikatów od Operatorów Rynku w zakresie regulowania zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej. Sterowanie podażą i popytem odbywać się będzie z uwzględnieniem komfortu odbiorcy oraz zachowaniem jego niezależności, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu własnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych.

– Nasza spółka dostarcza rozwiązania informatyczne dla największych dystrybutorów energii elektrycznej. Aktywnie współpracujemy z Tauronem, PGE, PKP Energetyka, ENEA, Innogy Stoen oraz innymi lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnychpodkreśla Zbigniew Czajkowski.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -