Ad image

Rynek pracy w IT – mniej zwolnień, ale większa presja na wynagrodzenia i cyberbezpieczeństwo

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 5 min

Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, przeszacowanie popytu na technologie sprawiło, że od stycznia 2022 r. pracę w firmach IT straciło w sumie ponad 630 tyś. osób. Rekordowy był styczeń br., w którym wypowiedzenia otrzymało aż 117 tys. pracowników z branży na świecie. Najwięcej specjalistów zwolnili giganci: Amazon, Meta, Accenture, Microsoft i Google, ale redukcje nie ominęły także mniejszych firm i startupów. Jeszcze w lipcu i sierpniu br. w Polsce zwalniały pracowników takie firmy jak CD Projekt czy Netguru.

Wiele wskazuje na to, że sytuacja wraca do normalności a firmy znów zaczynają zatrudniać. We wrześniu wypowiedzenia w sektorze nowych technologii otrzymało nieco ponad 6 tys. osób, to aż 4-krotnie mniej niż w sierpniu br. i najmniej od kwietnia 2022 r. – wynika z danych serwisu layoffs.  Poprawę sytuacji potwierdzają dane Eurostatu z czerwca 2023 r. Bezrobocie w UE wykazuje stałą tendencję spadkową, a ogólny wskaźnik zatrudnienia w UE stale rośnie – wynika z danych.

Rynek pracy w IT – nie tylko presja na płace, ale i ryzyko regulacyjne

Choć dobrze opłacani specjaliści mogą odetchnąć po okresie zwolnień i niepewności, to firmy po okresie lekkiego odprężenia na rynku pracy, mają powody do zmartwień. Powrót do normalności oznacza bowiem nie tylko presję na wzrost wynagrodzeń, ale także szereg wyzwań rekrutacyjnych z którymi muszą sobie poradzić. Bo firmy obok programistów, bardzo potrzebują także specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Ich deficyt w Polsce raport DESI 2022 szacuje nawet na 10 tys.  Brak rąk do pracy niesie ze sobą potencjalne ryzyko związane z niedostosowaniem się do nowych unijnych regulacji na czas, które zaczną obowiązywać niebawem.

– 17 stycznia 2025 r. wchodzi w życie DORA, projekt rozporządzenia dotyczącego cyfrowej odporności, którym objętych zostanie ponad 22 000 instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Do października 2024 r. kraje członkowskie UE muszą z kolei dostosować się do Dyrektywy NIS2, której celem jest zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że do przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa będą musiały dostosować się nowe sektory i podmioty, a do tego potrzeba nie tylko technologii, ale także ludzi o odpowiednich kwalifikacjachzwraca uwagę Wiktor Markiewicz, starszy analityk z firmy doradczej IDC. 

Do tego dochodzą wyzwania związane ze skuteczną obroną przed cyberatakami do których coraz częściej zaprzęga się sztuczną inteligencję. Przeprowadzanie takich ataków jest z reguły tańsze i łatwiejsze od wdrażania skutecznych narzędzi prewencyjnych i metod obrony i zwalczania zagrożeń. – Można więc przyjąć założenie, że w najbliższym czasie szkodliwe wykorzystanie i nadużycia technologii AI mogą przeważać nad pozytywnymi i pomocnymi w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa metodami opierającymi się o narzędzia AI. To dodatkowo zwiększa presję na działy zajmującej się cyberbezpieczeństwemzauważa Wiktor Markiewicz z IDC. 

Co drugi menedżer szuka pracownika

Z badań IDC przeprowadzonych w styczniu 2023 r. na grupie 670 menedżerów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania wynika, że aż ponad połowa (54%) z nich ma trudności ze znalezieniem nowych pracowników. W ujęciu branżowym trudności rekrutacyjne występują we wszystkich branżach.

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że walcząc z luką kompetencyjną aż 44% organizacji decyduje się na podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry, a 36% na podnoszenie wynagrodzeń. Co jednak ciekawe, aż 26% obniża swoje oczekiwania w stosunku do kandydatów.

Niepokoić mogą też dane dotyczące postaw pracowników. W marcu 2023 r. IDC przeprowadziło badanie na grupie 3527 pracowników w Europie. Okazuje się, że odsetek osób dobrowolnie poszukujących pracy spadł z 24,5% w 2022 r. do 16,8% w 2023 r., co stanowi zmianę o prawie 8 punktów procentowych.

– Zapytaliśmy osoby, które nie szukały aktywnie nowej pracy, dlaczego tego nie zrobiły. Co ciekawe, odpowiedzi w dużej mierze odnosiły się do obecnego otoczenia gospodarczego. Ankietowani wskazywali, że “rozsądne finansowo jest pozostanie na obecnym stanowisku” i “trudno jest znaleźć nową pracę”. Ta potrzeba większej stabilizacji wśród pracowników dodatkowo zmniejsza pulę dostępnych na rynku kompetencji technologicznychtłumaczy Wiktor Markiewicz z IDC. 

Deficyt specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa to globalny problem. W tej chwili liczbę pracowników w tym obszarze szacuje się na 4,7 mln osób a liczbę wakatów na 3,4 mln. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, jest aż 700 tys. nieobsadzonych stanowisk.