- Reklama -

Sąd umarza postępowanie upadłościowe Hawe

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Hawe S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec Spółki wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W uzasadnieniu postanowienia jako podstawę umorzenia wskazano fakt, że wskazani wierzyciele (Agencja Rozwoju Przemysłu, I Urząd Skarbowy w Warszawie oraz Hawe Telekom) nie uiścili wymaganej zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego Spółki.  W opinii Zarządu Hawe decyzja nie ma wpływu na działalność operacyjną grupy kapitałowej a w szczególności spółki zależnej Hawe Telekom.

Hawe Telekom zgodnie z planem restrukturyzacyjnym prowadzi inwestycje rozwojowe oraz rozszerza zakres sprzedaży, co w opinii zarządu Spółki pozytywnie wpłynie na jej kondycję finansową w przyszłości. Warto też zaznaczyć, że Zarząd firmy we współpracy z wierzycielami reprezentowanymi w Radzie Wierzycieli planuje zatrudnić profesjonalną firmę audytorską, który dokona wyceny przedsiębiorstwa oraz podda analizie jej biznes plan na najbliższe lata.

Jestem przekonany, że dokładna analiza możliwości generowania biznesu przez Hawe Telekom opracowana przez renomowaną firmę audytorską przybliży nas do złożenia i zaakceptowania przez wierzycieli propozycji układowych. Myślę, że przy konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron może się to stać jeszcze w tym roku. Jeśli zaś chodzi o sytuację w spółce matce w Hawe to nie wykluczamy złożenia w sądzie wniosku o  otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w spółce, które pozwoliłoby w optymalny sposób ochronić interesy wierzycieli i akcjonariuszy oraz samej firmy – powiedział Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe S.A.

Zarząd Hawe nie będzie odwoływać się od postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego. Zarząd firmy przypomina jednocześnie, że postanowienie po uprawomocnieniu się, może przyśpieszyć proces wycofywania Spółki z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Tym bardziej w opinii zarządu Spółki zasadne wydaje się więc umożliwienie obrotu akcjami Spółki na parkiecie Novej Giełdy o czym Spółka informowała wcześniej.

Z informacji otrzymanych od właścicieli Novej Giełdy wynika, że notowanie akcji na tamtym parkiecie mają być możliwe w ciągu najbliższych 2 tygodni. W mojej opinii przywrócenie obrotu walorami Spółki na rynku Novej Giełdy pozwoli chociaż częściowo zaspokoić potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy ponownie będą mieli możliwość dokonywania transakcji sprzedaży i kupna walorów Spółki – Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe S.A.

Rada Wierzycieli Hawe Telekom we współpracy z Zarządem planuje w najbliższym czasie  dokonać wyboru firmy audytorskiej, która opracuje wycenę Hawe Telekom i oceni jej biznes plan na najbliższe lata. Efekty prac audytora powinny być znane w ciągu 3 miesięcy.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.