Sektor publiczny i prywatny łączą siły, przeciwdziałając cyberzagrożeniom – nowa inicjatywa Palo Alto Networks w Polsce

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

Podpisane 27 września br. porozumienie zainicjowane przez Palo Alto Networks, znane jako Protokół Ustaleń (MoU), ma na celu pogłębienie partnerstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Odpowiada ono na rosnące zapotrzebowanie na lepszą ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi, umożliwiając Polsce optymalizację kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury biurowej. Współpraca odbywa się pomiędzy Palo Alto Networks, Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP, Google Cloud i Rządem RP.

Wzmocnienie cyberobrony Polski

Współpraca ta stanowi kluczowy krok w umacnianiu cyberobrony Polski, łącząc rozległą wiedzę i doświadczenie obu podmiotów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Porozumienie symbolizuje wspólne zaangażowanie w ochronę krajowej infrastruktury cyfrowej i zapewnienie bezpiecznego środowiska cybernetycznego dla Polski.

Cyberprzestrzeń to stosunkowo nowa domena współczesnego pola walki, szczególnie narażona na działania asymetryczne. Obecne uwarunkowania geopolityczne pokazują jak istotne znaczenie ma podtrzymanie zdolności państwa w zakresie utrzymania usług publicznych w sferze cyfrowej, w tym bezpiecznej komunikacji i łączności pomiędzy różnymi organami administracji cywilnej i wojskowej. Współpraca z rynkowymi liderami, takimi jak Palo Alto Networks umożliwia nam nabywanie nowych kompetencji i stałe podnoszenie odporności państwa na cyberzagrożeniamówi gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Innowacje i rozwój

Strategiczny sojusz ułatwi ciągłą wymianę informacji i wiedzy, wspierając innowacje i rozwój w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Palo Alto Networks będzie ściśle współpracować z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP, dzieląc się wiedzą, technologią i spostrzeżeniami, aby wzmocnić zdolności kraju w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W miarę przenoszenia się biznesu do chmury, coraz większą uwagę przywiązuje się do wykrywania zagrożeń w sieci i szybkiego reagowania na nie. Współpraca z kluczowymi partnerami, takimi jak Google Cloud oraz nawiązanie współpracy z polskim rządem, pozwoli nam dostarczyć najbardziej zaawansowane rozwiązania dla polskiej chmury, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju. Wprowadzane rozwiązania Palo Alto Networks obejmują rozwój algorytmów, silników i usług aplikacyjnych, które spełniają wymagania Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz branży cybersecuritypodkreśla Wojciech Gołębiowski, Senior Director Eastern Europe, Palo Alto Networks.

Ekspansja na polskim rynku

Palo Alto Networks, rozszerzając swoją działalność na polskim rynku, dostarcza nowe i zaawansowane usługi, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na usługi cyberbezpieczeństwa w Polsce. Firma, w partnerstwie z Google Cloud, oferuje rozwiązania chmurowe, takie jak Prisma® Access czy Cortex XDR®, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące przechowywania danych.

Wyzwania i perspektywy

Strategiczne partnerstwo między Polską a Palo Alto Networks otwiera nowe możliwości dla rozwoju i innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Współpraca ta nie tylko zwiększa odporność Polski na cyberzagrożenia, ale także podkreśla znaczenie połączonych działań sektora publicznego i prywatnego w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości.

Udostępnij