Software house’y sięgają po venture capital – Raport

Podobne tematy

NTTVC ogłasza utworzenie wartego 500 mln USD funduszu we współpracy z NTT

NTTVC ogłosiła połączenie sił z NTT w celu utworzenia wartego 500 mln USD funduszu, który ma pomagać startupom w...

Pomimo pandemii rynki małego i dużego AGD pozostają stabilne

W okresie globalnej pandemii światowy rynek (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) małego AGD wzrósł w ujęciu wartościowym o...

Podczas pandemii 56 proc. firm zrealizowało projekty przygotowujące i wdrażające pracę zdalną

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszyła procesy cyfryzacji w firmach. Większość przedsiębiorstw skupiła się przede wszystkim...

Coraz większa liczba software house’ów decyduje się na dywersyfikację przychodów
poprzez wdrażanie własnych produktów, dzięki czemu otwiera się na współpracę z
funduszami venture capital – to jeden z kluczowych wniosków płynących z raportu
„Finansowanie VC w branży Software House” przygotowanego przez fundusz
Czysta3.VC

Celem raportu było zbadanie realnych potrzeb, wiedzy i potencjału inwestycji typu venture capital na rynku software house. Respondenci wskazali w nim kluczowe problemy i wyzwania stojące przed branżą, ale także oczekiwania wobec funduszy, które są dla nich
wciąż względnie nowym źródłem finansowania.

Koncepcja włączenia software house’ów do spektrum zainteresowań funduszy Venture
Capital wynika z transformacji na rynku start-upów, które na przestrzeni lat przestały
budować wewnętrzne zespoły programistyczne i zaczęły zlecać kompleksowo
tworzenie oprogramowania na zewnątrz. Kiedy trend ten zaczął dominować, software
house’y stały się swoistymi centrami innowacji tworzącymi także własne produkty,
dysponując unikalną wiedzą i kompetencjami technologicznymitłumaczy Szymon Janiak, Dyrektor Zarządzający funduszu Czysta3.VC.

Główne problemy software house’ów

Badani respondenci dostrzegają problem niewykorzystanego potencjału marketingowego oraz sprzedażowego w swoich spółkach. Wśród najliczniej wskazywanych jako „istotny” oraz „bardzo istotny problem” w rozwoju, znalazły się brak strategii w zakresie marketingu usług (58%) i brak konsekwentnej strategii w sprzedaży usług 61%.

Drugą grupą istotnych i bardzo istotnych trudności, które dostrzegają software house’y, są
kwestie związane z pozyskiwaniem wartościowych pracowników (56% respondentów), a w konsekwencji presja płacowa i wysoki koszt wynagrodzeń obciążający budżet firmy (58% badanych). W tym kontekście zrozumiała staje się duża gotowość SH do tworzenia  własnych produktów, które ułatwią pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów, niezwiązanych z przepracowaną liczbą godzin programisty i szukania do współpracy inwestorów venture capital (71,3%).

Skąd software house’y biorą pieniądze

45% badanych deklaruje, że nie korzystało z żadnych zewnętrznych form finansowania
swoich software house’ów. Najpopularniejszą formą pozyskiwania środków wśród
ankietowanych jest pożyczka lub kredyt bankowy – w toku działalności sięgnęło po nie 37%
firm.

Wśród badanych 86% deklaruje, że posiada co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą
finansowania venture capital, a 31% z nich uznaje, że bardzo dobrze orientuje się w tym
temacie. Deklarowana wiedza o VC ma jednak w większości przypadków wśród badanych
jedynie wymiar teoretyczny – 70% badanych nigdy dotąd nie prowadziło rozmów z
funduszem inwestycyjnym.

Firmy IT doceniają zalety inwestorów

Respondenci, poproszeni o cenę jaką wagę mają poszczególne zalety finansowania venture
capital najwyżej ocenili wsparcie doświadczonych doradców współpracujących z funduszem
(71% wskazań „ważna” i „bardzo ważna zaleta”), wsparcie kontaktami zawodowymi,
„otwieranie drzwi” – 79% wskazań, pomoc w skalowaniu działalności – 78% i wsparcie w
ekspansji międzynarodowej – 72%.

Na pozafinansowe korzyści współpracy z funduszem wskazuje Radosław Bułat, CEO Applover, software house’u, który pozyskał inwestora VC „Oprócz samej inwestycji, bardzo ważne było to, aby inwestycja była „smart”, a nie skupiała się tylko na „money”. Bardzo dobrze sprawdza się sieć venture partnerów, od których co jakiś czas możemy odbić nasze biznesowe problemy czy wyzwania, a także nawiązać współprace związane z wzajemną promocją”.

Obawy software house’ów

Niemal połowa respondentów poproszona o wskazanie obaw, jakie mogą mieć osoby
zarządzające software house’ami wskazała na możliwość utraty kontroli i decyzyjności w
firmie w związku z dołączeniem inwestora. Wśród 11% badanych mówi o konieczności
przekazania udziałów w zamian za finansowanie i potencjalnych nieadekwatnych
oczekiwaniach funduszy, przede wszystkim dotyczących wyników, ale także procesów i
raportowania.

Na chwilę obecną pokutuje wiele nieuzasadnionych obaw dot. np. kontroli nad spółką,
zmiany jej założeń biznesowych czy forsowania decyzji, które są korzystne jedynie w krótkim terminie. Wyraźnie pokazuje to, że potrzebujemy więcej edukacji w zakresie współpracy z VC dla potencjalnych beneficjentów, co powinno stopniowo zwiększać liczbę ciekawych inwestycji w tym sektorze dodaje Janiak.

Pełna treść raportu (kliknij)

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.