Środowisko lokalne czy chmura? Porównanie rozwiązań IT

Wybierając między przechowywaniem danych na własnych serwerach a wykorzystaniem usług chmurowych, należy uwzględnić szereg istotnych aspektów: koszty, bezpieczeństwo, utrzymanie, zgodność z przepisami, skalowalność, niezawodność czy możliwości dalszych integracji. Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony, dlatego kluczowe jest przeprowadzenie dogłębnej analizy specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji. W artykule przedstawiamy porównanie zalet i wad przechowywania danych zarówno w chmurze, jak i na serwerach lokalnych, aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji.

11 min

Decydowanie o lokalizacji przechowywania danych biznesowych – czy to na serwerach lokalnych, czy w infrastrukturze chmurowej, a także rozpatrywanie migracji danych między tymi opcjami, może wydawać się niezwykle złożone i obciążające. Mimo to, obserwuje się trend przechodzenia organizacji wszelkich rozmiarów w kierunku chmury. Badania przewidują, że do końca bieżącego roku 41% zadań przedsiębiorstw będzie realizowanych w publicznych chmurach, a dodatkowe 22% skorzysta z rozwiązań hybrydowych, łączących obie opcje. Spodziewany jest również spadek o 10% w zakresie zadań przetwarzanych lokalnie, z 37% do 27%*.

Czym jest serwer lokalny, a czym chmura?

Serwer lokalny to fizyczna jednostka służąca do przechowywania danych firmy, która znajduje się bezpośrednio w infrastrukturze danej organizacji, często w jej biurze. Odpowiedzialność za zarządzanie, konserwację oraz zabezpieczenie tych serwerów leży po stronie wewnętrznych zespołów IT lub współpracujących zewnętrznych dostawców usług IT.

Serwer w chmurze to zdalna infrastruktura hostowana i zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług, taki jak firma Microsoft. Dostawca ten odpowiada za zakup, instalację i utrzymanie sprzętu, oprogramowania oraz wszystkich niezbędnych komponentów infrastrukturalnych w swoich centrach danych. Użytkownicy uzyskują dostęp do tych usług i zarządzają nimi zdalnie, korzystając z Internetu przez komputer, przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.

Wady i zalety obu rozwiązań

Poniżej prezentujemy 6 wybranych aspektów, które warto rozważyć, decydując między przechowywaniem danych w chmurze a w infrastrukturze lokalnej:

- Advertisement -

1. Koszty i utrzymanie

W przypadku serwerów lokalnych wymagane są duże początkowe wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych oraz wynajęcie usług IT. Ponadto pojawiają się stałe koszty utrzymania, zużycia energii i wynajmu powierzchni.
Chmura z kolei mniejsza konieczność inwestowania dużych sum na start, ponieważ opłaty rozkładają się na abonament miesięczny. Za utrzymanie systemu, jego aktualizacje oraz pomoc techniczną odpowiada dostawca usług chmurowych.

2. Ochrona sieci i serwerów przed zagrożeniami cyfrowymi

Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, niezależnie od tego, czy są one umieszczone na serwerach lokalnych, czy też w chmurze. Około połowy liderów w dziedzinie IT wybiera rozwiązania lokalne zamiast chmurowych, głównie z powodu obaw o bezpieczeństwo. Dodatkowo, 58% z nich uważa, że dane o wysokiej wrażliwości lub kluczowe dla działalności powinny być zachowane na lokalnych serwerach. Jednak czy te obawy są całkowicie uzasadnione?

Korzystając z rozwiązań chmurowych, masz dostęp do wiedzy globalnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy na bieżąco zabezpieczają Twoje dane. Mimo że ryzyko naruszenia bezpieczeństwa istnieje zarówno w przypadku systemów lokalnych, jak i chmurowych, organizacje mogą zminimalizować potencjalne zagrożenia przez skuteczne zarządzanie politykami dostępu i kontrolę nad korzystaniem z aplikacji zewnętrznych przez swoich pracowników.

3. Bezpieczeństwo danych na lokalnych serwerach i w chmurze

Firmy optujące za rozwiązaniem lokalnym często twierdzą, że posiadanie danych na własnym terenie pozwala na pełną kontrolę i zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do informacji przez osoby trzecie. Niemniej jednak, cała odpowiedzialność za zabezpieczenia danych leży w rękach samej organizacji.

Utworzenie efektywnego systemu bezpieczeństwa w lokalnym środowisku wymaga dogłębnej wiedzy, ciągłego monitoringu i dbałości o infrastrukturę fizyczną, jak sprzęt czy serwery, oraz sieć. Wprowadzenie kompleksowych środków ochrony, w tym zapór ogniowych, szyfrowania i kontroli dostępu, jest drogie i pochłania wiele czasu.

Pomimo istniejących obaw, zabezpieczenia w chmurze osiągnęły wysoki poziom rozwoju, znacznie ułatwiając firmom zadanie. Z analiz Gartnera wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów bezpieczeństwa w publicznych usługach chmurowych jest o 60% mniejsze niż w konwencjonalnych data center.

Wiodący dostawcy usług chmury oferują kompleksowe zabezpieczenia, w tym kontrolę dostępu, monitoring zagrożeń, szyfrowanie danych w czasie transmisji i przechowywania, fizyczne zabezpieczenia centrów przetwarzania danych, ochronę sieci i aplikacji, duplikację danych, weryfikację bezpieczeństwa systemów, zabezpieczenia przed masowym usuwaniem informacji czy wykrywanie podejrzanych aktywności i logowań.

4. Zgodność z regulacjami prawnymi i przepisami

Zarówno przechowywanie danych lokalnie, jak i ich migracja do chmury, wiążą się z wyzwaniami dotyczącymi zgodności. Wybór najlepszej opcji wymaga dokładnej oceny potencjalnych zalet i ryzyka, z uwzględnieniem charakterystyki i potrzeb biznesowych firmy. Dla organizacji działających w branżach takich jak finanse czy opieka zdrowotna, decyzja o przechowywaniu danych na serwerach własnych lub ich transferze do chmury ma kluczowe znaczenie.

Zarządzanie danymi na serwerach lokalnych wymaga szczegółowej znajomości różnorodnych regulacji prawnych. Utrzymywanie danych na serwerach firmowych może być drogie, nie tylko z powodu potrzeby właściwej konfiguracji i regularnej konserwacji, ale również zatrudnienia pracowników o specjalistycznych umiejętnościach.

Zapewnienie zgodności w takiej konfiguracji wymaga ciągłego monitorowania, zarządzania zapisami systemowymi, opracowywania procedur postępowania w przypadku incydentów oraz wdrażania szyfrowania. W przypadku naruszeń, cała odpowiedzialność spada na organizację, co może skutkować wysokimi kosztami związanymi z kontrolami i ewentualnymi sankcjami.

Wybierając dostawcę usług chmurowych, który spełnia obowiązujące przepisy, można znacząco ograniczyć trudności związane z zapewnieniem zgodności. Dostawcy chmury mają zespoły ekspertów z odpowiednimi certyfikatami, którzy na bieżąco współpracują z organami regulacyjnymi i organizacjami standardowymi w różnych sektorach.

Mimo to, korzystając z chmury, ostateczna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów pozostaje po stronie firmy. Dlatego kluczowe jest dokładne zweryfikowanie certyfikatów zgodności i wyników audytów dostawcy chmury przed podjęciem decyzji.

5. Skalowalność rozwiązania

Decyzja o wyborze między posiadaniem infrastruktury IT na miejscu a korzystaniem z usług chmurowych jest kluczowa, gdy przedsiębiorstwa rozważają adaptację i rozwój swoich operacji. Te dwa podejścia różnią się znacząco pod kątem zdolności do adaptacji i związanych z nimi kosztów.

Rozszerzanie własnej infrastruktury IT, aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym, wiąże się z koniecznością dokonywania dużych inwestycji w zakup nowego sprzętu i oprogramowania oraz rozbudowę mocy obliczeniowych i pojemności pamięci. Strategia ta nie tylko generuje znaczne koszty początkowe i operacyjne, ale również wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej oraz czasu na zarządzanie rozbudowanymi zasobami. Ponadto, w przypadku sezonowych lub projektowych zmian w zapotrzebowaniu na zasoby, może to skutkować niewykorzystaniem kosztownych inwestycji.

Chmura zapewnia znacznie większą elastyczność, umożliwiając szybkie skalowanie zasobów zgodnie z bieżącymi potrzebami, co można łatwo realizować za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą sprawnie dostosowywać się do zmieniających się wymagań, zarówno pod kątem zwiększania, jak i zmniejszania dostępnych zasobów. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, szczególnie przy zmiennej intensywności zapotrzebowania, ponieważ pozwala na optymalizację kosztów w zależności od aktualnych potrzeb.

6. Dostęp do danych i kopie zapasowe

Zapewnienie ciągłego i niezawodnego dostępu do informacji jest kluczowe, niezależnie od tego, czy firma korzysta z rozwiązań lokalnych, czy chmurowych. Odzyskiwanie danych po awarii jest kluczowe dla ciągłości działania biznesu.

Przechowywanie danych na serwerach lokalnych może być preferowane przez organizacje, które cenią sobie bezpośredni i szybki dostęp do danych, niezależny od Internetu, co jest szczególnie korzystne dla zespołów pracujących na miejscu. Wymaga to jednak inwestycji w niezawodne zasilanie awaryjne i efektywne systemy tworzenia kopii zapasowych, co może znacząco zwiększyć koszty operacyjne.

Dla dostępu do usług chmurowych kluczowe jest stabilne połączenie internetowe. Problemy z łącznością mogą ograniczać dostęp do danych, co negatywnie wpływa na efektywność pracy. Organizacje, które opierają swoją działalność na chmurze, często decydują się na inwestycję w redundantne połączenia internetowe, aby zmniejszyć ryzyko przerw w dostępie. Dobrze zarządzana chmura oferuje szereg funkcji zapobiegających utracie danych, takich jak nadmiarowość, tryby awaryjne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych i monitoring, co przekłada się na szybsze odzyskiwanie danych w porównaniu do lokalnych rozwiązań.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa to model informatyczny, który łączy wykorzystanie chmury publicznej z przechowywaniem danych na lokalnych serwerach, oferując organizacjom zwiększoną elastyczność i lepszą kontrolę nad swoimi zasobami. Dzięki temu podejściu, firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi najbardziej wrażliwymi danymi, zachowując je lokalnie, podczas gdy mniej wrażliwe lub wymagające większej mocy obliczeniowej zasoby mogą być przenoszone do chmury, aby skorzystać z jej skalowalności i zasobów na żądanie. Chmura hybrydowa umożliwia więc połączenie najlepszych cech środowiska lokalnego i chmurowego, co może być szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących sposobów na optymalizację swoich operacji IT, jednocześnie będąc świadomym krokiem w kierunku potencjalnej pełnej migracji do chmury w przyszłości.

Platforma Azure to kompleksowe rozwiązanie od Microsoft, które umożliwia firmom integrację i zarządzanie ich infrastrukturą IT zarówno w obrębie lokalnych data center, jak i w chmurze Azure. To połączenie daje przedsiębiorstwom możliwość korzystania z zalet obu środowisk – chmurowego i lokalnego – tworząc system IT, który jest zarówno elastyczny, jak i skalowalny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki chmurze hybrydowej Azure, organizacje mogą skorzystać z różnorodnych usług i narzędzi wspierających hybrydowe scenariusze pracy, w tym przenoszenie aplikacji do chmury, rozbudowę przestrzeni storage, zarządzanie bezpieczeństwem i tożsamością, a także zapewnienie ciągłości działania biznesowego i efektywnego odzyskiwania danych po awariach.

Platforma ta okazuje się niezastąpiona dla firm, które ze względu na specyficzne wymagania (takie jak przepisy prawne, opóźnienia w przesyłaniu danych czy unikalne potrzeby aplikacyjne) nie są w stanie przenieść wszystkich swoich działań do środowiska chmurowego. Azure pozwala na zachowanie niektórych zasobów lokalnie, jednocześnie wykorzystując zaawansowane możliwości i usługi dostępne w Azure do zwiększenia efektywności i innowacyjności.

Dobór odpowiedniego rozwiązania

Wdrożenie rozwiązań chmurowych, czy hybrydowych, takich jak Azure, warto skonsultować z certyfikowanymi partnerami Microsoftu. Firma IT Lizard we współpracy z APN Promise, specjalizuje się w wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań chmurowych opartych na platformie Microsoft Azure. Eksperci rozwiązań hybrydowych i chmurowych, pomogą w doborze innowacyjnych i skalowalnych systemów, które umożliwiają naszym klientom transformację cyfrową ich działalności. Oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z chmurą Azure, począwszy od konsultacji i planowania, poprzez wdrożenie, aż po wsparcie techniczne i zarządzanie.


*źródło badań: https://www.logicmonitor.com/resource/the-future-of-the-cloud-a-cloud-influencers-survey

Udostępnij
- REKLAMA -