Ad image

Szkolenia dla firm

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 4 Min Read

Czy szkolenia dla firm mają w ogóle sens w czasach rosnącej automatyzacji i coraz częstszego outsourcingu usług? Odpowiedź jest jedna – oczywiście, że mają. Jest przecież wiele czynników decydujących o sukcesie firmy działającej w realiach szeroko rozumianej gospodarki rynkowej. Jednymi z najważniejszych są bez wątpienia kompetencje pracowników. Firma, która dba o rozwój pracowników, dba jednocześnie o dobro swoich klientów. A im więcej zadowolonych klientów, tym lepsza pozycja danej organizacji na tle konkurencji.

Szkolenia dla firm w dobie pandemii

Pandemia oraz związane z nią obostrzenia miały i wciąż mają ogromny wpływ na rynek pracy. Zmiany te dotyczą również kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw. Trudno obecnie zawyrokować, kto w przyszłości zyska na tych zmianach, tym niemniej jedna kwestia jest oczywista: możliwość partycypowania w stacjonarnych szkoleniach została znacznie ograniczona.

Poza tym pandemia sprawiła, że wiele firm, szczególnie z sektora MSP, znacznie okroiło budżety na szkolenia. Powodem takiego stanu rzeczy była niepewność co do dalszego funkcjonowania – po prostu niektóre branże dość mocno odczuły skutki lockdownu. Obecnie, gdy sytuacja powoli wraca do normy, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na skorzystanie ze szkoleń dla firm, próbując jak najszybciej nadrobić stracony czas.

Dlatego tak ważne jest, aby szkolenia objęły nie tylko specjalistów na szczeblu menedżerskim czy zajmujących stanowiska kierownicze, lecz także szeregowych pracowników. Często to właśnie te osoby mają najbliższy kontakt z klientem i to ich kompetencje (lub brak tychże) decydują o wizerunku danej organizacji oraz jej sukcesie na rynku. Firmą szkoleniową, która jest w stanie zaoferować nielimitowany udział w kursach dla pracowników na wszystkich poziomach zawodowej hierarchii, jest Inprogress.

Szkolenia dla firm w Inprogress

Tym, co czyni ofertę Inprogress szczególnie wartą uwagi, jest program Inprogress Plus. W ogromnym uproszczeniu jest to subskrypcja, dzięki której można brać udział w szkoleniach online bez żadnych ograniczeń. W zależności od wybranego planu cenowego możemy wykupić nielimitowany dostęp do wszystkich kursów online w języku polskim na okres dwóch lub sześciu miesięcy. Do tego dochodzą webinary, sesje Q&A, dostęp do darmowych materiałów naukowych, aplikacja mobilna czy specjalne szkolenia dedykowane subskrybentom.

szkolenia

Szkolenia dla firm, wchodzące w skład programu Inprogress Plus, mogą dotyczyć m.in. takich obszarów, jak:

  • zarządzanie projektami (różne metodyki z zakresu Agile® czy PRINCE2®);
  • zarządzanie zespołem w oparciu o proces facylitacji;
  • metodyka zarządzania portfelami MoP®;
  • zarządzanie zmianami oparte o zasady metodyki MSP®;
  • metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R®;
  • szeroko rozumiana inżynieria oprogramowania (certyfikacja IREB CPRE, ISTQB® czy modelowanie UML).

A to tylko kilka zagadnień, których dotyczą szkolenia dla firm Inprogress Plus.

Łatwo zauważyć, że nie są to kursy przeznaczone wyłącznie dla kadry menedżerskiej. Równie dobrze mogą z nich korzystać szeregowi pracownicy, a nawet te osoby, które postanowiły zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i nauczyć się czegoś, co poprawi ich szanse na znalezienie lepszej pracy.

Warto także pamiętać, że jeżeli ktoś nie jest zainteresowany skorzystaniem z czasowej subskrypcji, może bez żadnych problemów zdecydować się na pojedyncze szkolenie z interesującej go dziedziny.

Dlatego jeżeli jesteś właścicielem firmy, pracownikiem lub po prostu chcesz zwiększyć swoje kompetencje z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, szkolenia dla firm w Inprogress są zdecydowanie warte Twojej uwagi.

PRINCE2®, M_o_R® , MoP®, MSP® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS Limited. APMG-International Agile Project Management, Facilitation są znakami towarowymi należącym do APM Group Ltd. AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. IREB®, CPRE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi towarowym International Requirements Engineering Board. ISTQB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board.

Artykuł sponsorowany