Avatar photo
By Izabela Myszkowska Redaktor Brandsit
Redaktor Brandsit

Sztuczna inteligencja jest empatyczna. Naukowcy badają jej możliwości wsparcia osób w kryzysie

Sztuczna inteligencja zaczyna pełnić role, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. Badania przeprowadzone w USC Marshall ujawniają, jak AI może efektywnie wspierać nasze emocjonalne potrzeby, stając się nie tylko narzędziem pracy, ale i partnerem w codziennej komunikacji.

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
2 min

Naukowcy z Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies w USC Marshall w Los Angeles badają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji jako narzędzia wsparcia emocjonalnego. Yidan Yin, studentka studiów podoktorskich w college of Economics, podkreśla, że sztuczna inteligencja może pomóc ludziom poczuć się zrozumianymi.

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów, Yin zauważa, że AI może efektywnie służyć jako partner komunikacyjny, poszerzając możliwości zrozumienia międzyludzkiego. Wyniki tych eksperymentów wskazują na potencjał AI w zrozumieniu ludzkich emocji i potrzeb, ale równocześnie rodzą pytania dotyczące znaczenia bycia wysłuchanym i metod efektywnego wykorzystania AI do poprawy dobrobytu ludzi.

Nan Jia, profesor nadzwyczajny zarządzania strategicznego, zwraca uwagę na fakt, że chociaż AI może oferować większe wsparcie emocjonalne niż nieprzeszkolone osoby, istotnym wyzwaniem pozostaje dewaluacja reakcji AI, gdy osoby korzystające z niej zdają sobie sprawę, że interakcja ma miejsce z maszyną. Uczestnicy badań często zgłaszali uczucie dyskomfortu po odkryciu, że ich emocjonalne wsparcie pochodzi od sztucznej inteligencji.

Cheryl Wakslak, profesor nadzwyczajny zarządzania i organizacji, dodaje, że odkrycia te podkreślają złożoność i potencjalne problemy związane z interakcjami międzyludzkimi AI. Przydatność AI w zakresie wsparcia emocjonalnego jest oczywista, jednak jej pełne wykorzystanie wymaga przełamania istniejącej stronniczości wobec technologii.

Ostatecznie, badania przeprowadzone w USC Marshall sugerują, że sztuczna inteligencja ma potencjał stać się cennym narzędziem umożliwiającym lepsze zrozumienie między ludźmi. Aby to osiągnąć, niezbędne będzie jednak zrozumienie i odpowiednie reagowanie na emocjonalne potrzeby użytkowników, jak również edukacja społeczna mająca na celu zmniejszenie negatywnych uprzedzeń wobec technologii AI.

- Advertisement -
Ad image