Ad image

Exos Automation

Nowa sieć neuronowa udoskonali jakość podwodnych obrazów

W dziedzinie technologii obrazowania podwodnego dokonano znaczącego postępu dzięki chińskim badaczom z Hefei Institute of Physical Science Chińskiej Akademii Nauk. Zespół pod kierownictwem Wang Rujinga i Wang Liusana opracował innowacyjną metodę poprawy jakości…

Izabela Myszkowska 2 min

Jak usprawnić działanie linii produkcyjnej?

Za sukces firmy produkcyjnej w dużej mierze odpowiada to, w jaki sposób realizowane są w niej procesy wytwórcze. Hala produkcyjna to serce i mózg całego zakładu, dlatego tak ważne jest, aby pochylać się nie tylko nad jakością wytwarzanych produktów, ale…