Trzej członkowie zarządu Elektrobudowy, w tym prezes, zrezygnowali z funkcji

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
1 min

Prezes zarządu Elektrobudowy Jacek Podgórski, wiceprezes zarządu Adam Świgulski oraz członek zarządu Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja.

Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu spółką wynikające z decyzji o ogłoszeniu upadłości wobec emitenta.

W marcu tego roku sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy na wniosek spółki po nieudanych próbach negocjacji zarządu z bankami. Problemy spółki zaczęły się w 2018 roku, kiedy spółka spóźniła się z zakończeniem prac wynikających z kontraktu z Orlenem o wartości 250 mln zł. Wówczas Orlen zażądał kar umownych, a wskaźniki spółki spadły, co naruszało z kolei warunki umów z bankami. Mimo, że spółka zakończyła prace wynikające z kontraktu w kwietniu 2019 roku, to zarządowi nie udało się uratować Elektrobudowy.

(na zdjęciu jeden z projektów zrealizowanych przez spółkę – Elektrownia atomowa Olkiluoto 3 Finlandia)

- Advertisement -
Udostępnij
- REKLAMA -