Tylko 1 na 5 firm analizuje cyberzagrożenia co roku

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

Niedawna ankieta przeprowadzona przez ISACA w Europie dostarczyła zaskakujących danych na temat stanu cyberbezpieczeństwa w organizacjach. Aż 52% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa doświadcza obecnie więcej ataków niż w zeszłym roku. Mimo rosnącej świadomości zagrożeń, tylko 8% organizacji przeprowadza comiesięczne oceny ryzyka, podczas gdy 40% robi to jedynie raz w roku.

Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Aż 62% respondentów przyznało, że ich zespoły ds. cyberbezpieczeństwa są niedostatecznie obsadzone. Co więcej, wiele firm poszukuje pracowników na stanowiska podstawowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia czy doświadczenia. Paradoksalnie, 44% firm wymaga dyplomu uniwersyteckiego nawet na te podstawowe stanowiska.

Chris Dimitriadis, Globalny Dyrektor ds. Strategii w ISACA, podkreśla wagę problemu: „Nasze odkrycia pokazują, że firmom trudno jest zatrudniać ludzi z odpowiednimi umiejętnościami do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Atak na jedną organizację może wpłynąć na cały ekosystem, dotykając klientów i partnerów.”

Jednak nie wszystko jest stracone. Istnieją proste kroki, które organizacje mogą podjąć, aby poprawić swoją odporność cybernetyczną. Wiele firm przekwalifikowuje personel z innych działów, korzysta z usług freelancerów lub konsultantów zewnętrznych, a także inwestuje w programy dokształcania.

Ryzyko cybernetyczne jest realne i rośnie z każdym dniem. Organizacje muszą podjąć konkretne kroki, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami i zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom i partnerom.