Unia Europejska wzmacnia nadzór nad TikTok pod kątem ochrony nieletnich

Komisja Europejska intensyfikuje swoje działania przeciwko TikTok, rozpoczynając kolejne postępowanie z powodu obaw dotyczących wpływu aplikacji na zdrowie psychiczne nieletnich użytkowników. Wprowadzenie przez firmę mechanizmów zadań i nagród w wersji TikTok Lite, mogących prowadzić do uzależnienia, stanowi potencjalne naruszenie przepisów Unii Europejskiej.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

Komisja Europejska zdecydowanie zwiększa nacisk na platformy cyfrowe, tym razem koncentrując się na działaniach chińskiej firmy TikTok. W poniedziałek w Brukseli urzędnicy UE poinformowali o wszczęciu kolejnego postępowania przeciwko tej popularnej aplikacji wideo. Głównym powodem jest obawa o wpływ TikTok na zdrowie psychiczne użytkowników nieletnich, w szczególności przez mechanizm zadań i nagród w wersji aplikacji TikTok Lite, które mogą prowadzić do uzależnienia.

Komisja skrytykowała TikTok za wprowadzenie tej wersji aplikacji we Francji i Hiszpanii bez dokonania uprzedniej oceny potencjalnych ryzyk, co było wymagane do 18 kwietnia. Niezastosowanie się do tego wymogu grozi teraz firmie surowymi sankcjami finansowymi, w tym dziennymi grzywnami, które mogą osiągnąć wysokość do 1% rocznych przychodów globalnych.

To postępowanie jest częścią szerszych działań UE mających na celu regulację cyfrowych platform internetowych, które obejmują nowe prawo UE do usług cyfrowych (Digital Services Act – DSA). W myśl DSA, platformy internetowe są zobowiązane do podejmowania konkretnych działań przeciwko nielegalnym treściom, w tym mowie nienawiści. Komisja, która już wcześniej wszczęła podobne postępowanie przeciwko X (dawniej Twitter), pokazuje tym samym swoją determinację w egzekwowaniu nowych regulacji.

Analiza biznesowa wskazuje, że te działania mogą mieć znaczący wpływ na operacje TikTok w Europie. Rygorystyczne egzekwowanie przepisów może doprowadzić do konieczności restrukturyzacji procesów wewnętrznych, jak również wpłynąć na model biznesowy firmy, który opiera się na silnym zaangażowaniu i retencji użytkowników. Firmy technologiczne, w tym TikTok, mogą odczuwać konieczność inwestowania znacznych środków w technologie i zasoby ludzkie, aby spełnić wymogi prawne, co z kolei może wpłynąć na ich zyskowność i strategię wzrostu.

Postępowania te stanowią ważny sygnał dla branży technologicznej, który podkreśla rosnącą rolę regulacji cyfrowych w kształtowaniu przyszłości usług internetowych w Europie. W miarę jak cyfrowa przestrzeń staje się coraz bardziej upolityczniona, firmy muszą dostosowywać swoje operacje do zmieniającego się krajobrazu regulacyjnego, co stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla globalnych gigantów technologicznych na dzisiejszym rynku.