Vercom S.A. kontynuuje ekspansję na rynki zagraniczne. Wyniki finansowe na plus w III kwartale

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

Vercom S.A. podsumowuje trzeci kwartał 2023 roku. Grupa odnotowała wysokie dynamiki organiczne połączone ze wzrostem rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Zysk brutto wyniósł 47 mln zł, co oznacza organiczny wzrost o 28 proc. rdr., EBITDA zwiększyła się o 36 proc. do ponad 22 mln zł, z kolei zysk netto odnotował 3-krotny wzrost rdr. i osiągnął wartość ok. 13 mln zł. Dług netto / EBITDA spadł do poziomu ok. 0,9x.

– Za nami kolejny rekordowy kwartał. W szczególności warto podkreślić silny, w pełni organiczny wzrost wyników, co jest efektem dalszego skalowania działalności na rynku globalnym oraz wysokiej dynamiki sprzedaży wysokomarżowych usług oferowanych w modelu SaaS skierowanych do małych i średnich klientów. Koncentracja na skalowanych usługach oferowanych w modelu subskrypcyjnym ma na celu przybliżyć nas do realizacji długoterminowego celu, jakim jest obsługa miliona płacących klientów oraz podwajanie skali działalności co dwa lata komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W III kw. 2023 r. zysk brutto na sprzedaży wzrósł organicznie o ok. 28 proc. rdr. i wyniósł 47 mln zł przy jednoczesnym wzroście rentowności o ok. 7 p.p. EBITDA odnotowała wzrost organiczny na poziomie 36 proc. rdr. i osiągnęła wartość 22 mln zł, co oznacza wzrost marży o ok. 5 p.p. rdr. Bardzo mocny wzrost odnotował zysk netto, który wzrósł 3-krotnie rdr. do blisko 13 mln zł. Warto też zauważyć, iż systematycznie spada poziom zadłużenia, które obecnie wynosi ok 0.9x dług netto / EBITDA, co daje spółce jeszcze większą przestrzeń do realizacji polityki dywidendowej oraz planowanych przejęć.

– Tegoroczne wyniki przeszły nawet nasze oczekiwania, o czym najlepiej świadczy fakt, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła poziom 80 mln zł, czyli tyle co cel na cały 2023 r. To pokazuje, że obrana przez nas strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Udanie zaczęliśmy również IV kw., który sezonowo jest najlepszym okresem w całym roku.  Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, aby na koniec roku móc świętować z naszymi akcjonariuszami kolejne rekordowe wyniki komentuje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.

Vercom kontynuuje ekspansję zagraniczną, dzięki czemu w minionym kwartale 61 proc. sprzedaży pochodziło z rynków zagranicznych, a liczba płacących klientów biznesowych przekroczyła po raz pierwszy 75 tys. Większość z nich stanowią małe i średnie spółki, które odpowiadają za przeważającą część generowanej marży. Firma zaznacza, że konsekwentna dywersyfikacja biznesu wpisana jest w DNA Vercom. Jak wskazano w komunikacie, dzięki temu Spółka zmniejsza zależność od lokalnych czynników ekonomicznych i osiąga większą stabilność biznesową, przy wysokim, organicznym tempie wzrostu.

Udostępnij