Ad image

Wydatki na chmurę rosną. Co jest ich siłą napędową?

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 8 Min Read

Współczesny świat technologii jest świadkiem niezwykłego wzrostu zainteresowania chmurą obliczeniową. W ciągu ostatnich kilku lat technologia chmurowa przeszła długą drogę, ewoluując z prostego rozwiązania do przechowywania danych do kluczowego elementu strategii cyfrowej wielu przedsiębiorstw, zwiększając tym samym wydatki na chmurę.

Przyczyniają się do tego liczne korzyści płynące z chmury, takie jak elastyczność, skalowalność i koszty. Przedsiębiorstwa mogą teraz dostosowywać swoje zasoby IT w czasie rzeczywistym, reagując na zmieniające się potrzeby biznesowe, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę na miejscu. Chmura oferuje również możliwość szybkiego wdrażania nowych aplikacji i usług, co przyspiesza innowacje i umożliwia firmom szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Ponadto, rosnąca złożoność technologiczna i ciągłe zmiany w środowisku biznesowym sprawiają, że firmy szukają rozwiązań, które są nie tylko kosztowo efektywne, ale także elastyczne i łatwe w zarządzaniu. Chmura doskonale spełnia te wymagania, oferując przedsiębiorstwom platformę, która jest jednocześnie wydajna, bezpieczna i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb.

Nie można też zapomnieć o roli dostawców usług chmurowych, którzy nieustannie inwestują w rozwój swoich platform, wprowadzając nowe funkcje i usprawnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają dostęp do najnowszych technologii i najlepszych praktyk, co pozwala im maksymalnie wykorzystać potencjał chmury.

W rezultacie, chmura obliczeniowa stała się nie tylko technologią przyszłości, ale także kluczowym narzędziem dla współczesnych przedsiębiorstw, które chcą być konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Dane mówią same za siebie

Według IDC, wydatki na infrastrukturę chmurową wzrosły o imponujące 7,9% rok do roku w drugim kwartale 2023 r., osiągając wartość 24,6 miliarda dolarów. Te liczby wskazują na rosnące zaufanie przedsiębiorstw do technologii chmurowych jako kluczowego elementu ich strategii IT. W porównaniu, segment niezwiązany z chmurą doświadczył spadku o 8,3%, osiągając wartość 14,4 miliarda dolarów, co podkreśla przesunięcie priorytetów w kierunku rozwiązań chmurowych.

Co więcej, mimo że popyt na jednostki systemowe spadł o 23,2%, średnie ceny sprzedaży (ASP) wzrosły. Może to być wynikiem zwiększonej dostawy serwerów GPU do hiperskalerów, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane obliczenia w chmurze.

Te statystyki wskazują na rosnącą dominację chmury w przemyśle IT. W miarę jak firmy coraz bardziej polegają na technologiach chmurowych do prowadzenia swojego biznesu, możemy oczekiwać, że te liczby będą nadal rosły w nadchodzących latach.

OCHcloud, chmura, Intel, energetyka, chmur

Chmura napędzana przez zaawansowane technologie

Chmura obliczeniowa nie jest już postrzegana jedynie jako narzędzie do przechowywania danych. W rzeczywistości stała się kluczowym elementem wsparcia dla zaawansowanych technologii, które przekształcają sposób, w jaki działają przedsiębiorstwa i interakcje z klientami.

Jednym z głównych czynników napędzających ten trend jest rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Chmura oferuje ogromne moce obliczeniowe, które są niezbędne do przetwarzania ogromnych ilości danych wymaganych przez te technologie. Dzięki chmurze firmy mogą teraz wdrażać zaawansowane modele AI bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę na miejscu.

Innym kluczowym czynnikiem jest Internet Rzeczy (IoT). Urządzenia IoT generują ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, które muszą być przetwarzane i analizowane. Chmura jest idealnym miejscem do przechowywania, przetwarzania i analizy tych danych, umożliwiając firmom wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Również technologie takie jak blockchain, które wymagają bezpiecznego i niezawodnego przechowywania danych, coraz częściej opierają się na chmurze. Dzięki jej elastyczności i skalowalności, technologie te mogą być wdrażane szybciej i efektywniej kosztowo.

Juan Pablo Seminara, dyrektor ds. badań w IDC Worldwide Enterprise Infrastructure Tracker, podkreśla, że “Wydatki na infrastrukturę chmury przesuwają się w kierunku solidnych konfiguracji nastawionych na bardziej złożone obciążenia i nowe inicjatywy AI”. W miarę jak technologie będą się rozwijać, możemy oczekiwać, że chmura będzie odgrywać jeszcze ważniejszą rolę, dostarczając platformę niezbędną do wspierania innowacji i umożliwiając firmom dostosowywanie się do ciągle zmieniającego się krajobrazu technologicznego.

Wydatki na chmurę – globalne trendy

Chmura obliczeniowa stała się globalnym zjawiskiem, przyciągając inwestycje z różnych zakątków świata. Jednak nie wszystkie regiony przyjmują chmurę w tym samym tempie, a różne czynniki wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w różnych miejscach.

Według danych IDC, wzrost wydatków na chmurę jest widoczny na całym świecie, ale niektóre regiony doświadczają spadków z różnych powodów. Na przykład, Europa Środkowa i Wschodnia doświadczyła spadku wydatków na infrastrukturę chmurową o 15,2% rok do roku, co można przypisać wpływowi wojny rosyjsko-ukraińskiej. Podobnie, Kanada doświadczyła spadku o 36,4%, podczas gdy Europa Zachodnia odnotowała spadek o 3,5%. W tych regionach czynniki takie jak konflikty, wysokie ceny energii i trudne warunki makroekonomiczne wpłynęły na decyzje dotyczące wydatków.

Z drugiej strony, niektóre regiony doświadczyły znaczącego wzrostu. USA, Japonia, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i Azja/Pacyfik (z wyjątkiem Japonii i Chin) odnotowały wzrosty odpowiednio o 15,8%, 14,1%, 9,2%, 8,3% i 2,8% rok do roku. W przypadku Chin wzrost wyniósł 0,1% rok do roku.

Skąd te różnice? W wielu przypadkach rozwój chmurowy jest napędzany przez innowacje technologiczne, rozwój sektora start-upów i potrzebę cyfrowej transformacji w biznesie. W regionach o silnych ekosystemach technologicznych, takich jak USA czy Japonia, chmura jest kluczowym elementem strategii biznesowej.

W perspektywie przyszłości IDC przewiduje, że wydatki na infrastrukturę chmurową będą rosły we wszystkich regionach z wyjątkiem Europy Środkowej i Wschodniej oraz Kanady. Ameryka Łacińska ma wzrosnąć najszybciej na poziomie 18,4%, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu technologiami chmurowymi w tym regionie.

Wydatki na chmurę
IDC Cloud Infrastructure Spending Continued to Grow in the Second Quarter of 2023 Led by Spending on Shared Cloud Infrastructure / źródło: IDC

Przyszłość chmury w liczbach

Chmura obliczeniowa, będąca niegdyś nowością w świecie technologii, stała się teraz kluczowym elementem strategii IT wielu przedsiębiorstw. Prognozy dotyczące przyszłości chmury są obiecujące, a liczby dostarczane przez IDC dostarczają nam cennego wglądu w to, jak będzie kształtować się ten sektor w nadchodzących latach.

Według IDC, wydatki na infrastrukturę chmurową osiągną złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) 11,3% w okresie prognozy 2022-2027. Oznacza to, że do 2027 roku wartość ta osiągnie 156,7 miliarda dolarów. Co ważne, będzie to stanowić aż 69,4% całkowitych wydatków na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej.

Wśród różnych segmentów chmury, wydatki na współdzieloną infrastrukturę chmurową będą dominować, stanowiąc 70,0% całkowitej kwoty chmury. Oczekuje się, że do 2027 roku osiągną one wartość 109,7 miliarda dolarów, rosnąc w CAGR 11,6%. Z kolei wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową wzrosną w CAGR z 10,7% do 47,0 miliarda dolarów.

W porównaniu, wydatki na infrastrukturę poza chmurą będą rosły w znacznie wolniejszym tempie, z CAGR wynoszącym jedynie 1,7%. Do 2027 roku osiągną one wartość 69,1 miliarda dolarów.

Jeśli chodzi o dostawców usług, IDC przewiduje, że ich wydatki na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej wzrosną o 10,9% CAGR, osiągając 152,6 miliarda dolarów w 2027 roku.

Te prognozy pokazują, że chmura obliczeniowa będzie nadal dominować w sektorze IT, a jej rola będzie nadal rosła. W miarę jak technologie będą się rozwijać i ewoluować, chmura dostarczy niezbędnej infrastruktury, która umożliwi firmom innowacje i adaptację do zmieniającego się środowiska.