Ad image

XXV Forum Teleinformatyki: Polska ’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit

Istotą nowoczesnego państwa jest sprawność i skuteczność działania na wszystkich polach oraz przyjazność i przejrzystość dla obywatela. Osiągnięcie tego celu zależne jest od precyzyjnie zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej cyfrowej transformacji państwa oraz tworzonych sprawnie działających systemów informacyjnych państwa i obywatela. Starannie planowane i realizowane procesy modernizacyjne muszą wykorzystywać nowe metody, narzędzia i usługi, powinny także powstawać w wyniku efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 495 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Jubileusz 25-lecia Forum Teleinformatyki będzie okazją do podsumowania tego, ile osiągnęliśmy w zakresie informatycznej modernizacji państwa i jednocześnie uzmysłowienia sobie błędów, jakich nie udało się uniknąć.

Dwudniowe obrady to: 9 sesji tematycznych i zamykający obrady Forum, kocioł dyskusyjny.

Forum odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem najstarszych i największych cyklicznych imprez branży teleinformatycznej. Nieprzerwanie od 25 lat Forum corocznie porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, z dużym naciskiem na usprawnianie usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Pierwszy dzień obrad – 26 września

Forum otworzą wystąpienia: Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji, prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – Prezes ZUS, Macieja Dobieszewskiego – p.o. Prezesa GUS i Adama Marciniaka – Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA., które zostaną wygłoszone w sesji inauguracyjnej Forum.

Druga sesja „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” poświęcona będzie przedstawieniu najciekawszych, istotnych dla funkcjonowania państwa projektów informatycznych, realizowanych przez administrację rządową. Sesję otworzy wystąpienie Gościa specjalnego, Wojciecha Wiewiórowskiego – European Data Protection Assistant Supervisor. Główną częścią tej sesji są bloki: Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Miar oraz blok „Rozszerzamy Horyzonty”, prezentujący projekt realizowany przez PKO Bank Polski SA.

Trzecia sesja, której patronem jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, będzie poświęcona rozwiązaniom dedykowanym dla zakładów ubezpieczeniowych.

Sesja czwarta „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE” będzie przeglądem technologicznym modeli, metod i środków informatyki wykorzystywanych w budowie nowoczesnego państwa.

Sesję piątą przygotowuje i poprowadzi Rada Sektorowa ds. Kompetencji w dziedzinie informatyki.

Drugi dzień obrad – 27 września

W drugim dniu Forum odbędą się cztery sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski” (Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z firmą Atende-Software; sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego), FORUM NOWYCH IDEI – „Scenariusze upowszechnienia chmury obliczeniowej w Polsce”, FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Złote usługi i praktyki do wzięcia na temat systemu EZD” oraz sesja GUGiK „ROLA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM PAŃSTWA”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, w tym roku pod hasłem: „KRAJOWE STRATEGIE TECHNOLOGICZNE A POTENCJAŁ PRZEMYSŁU TELEINFORMATYCZNEGO”.

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara i „Złotego Herolda”

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzą: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Maciej Dobieszewski – p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXV Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów  jest Narodowy Bank Polski. Partnerem tej sesji jest Atende Software.

Patronami medialnymi są: BrandsIT, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl i Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.