Zmiany w KSeF – Ministerstwo Finansów ogłasza kluczowe aktualizacje

Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia zmian w systemie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w tym ujednolicenie terminu obowiązkowego wdrożenia systemu dla wszystkich podatników oraz możliwość wystawiania faktur konsumenckich w ramach KSeF. Wśród zapowiedzianych zmian znalazły się również odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie systemu oraz odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach i na fakturach wystawianych z kas rejestrujących.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
8 min

Ministerstwo Finansów (MF) zaprezentowało główne założenia zmian w systemie KSeF. Resort proponuje m.in. ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Ministerstwo finansów poinformowało także o udostępnieniu wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego. Resort planuje odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF. Zapowiedziano też odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach oraz na fakturach wystawianych z kas rejestrujących i paragonach z NIP. W maju 2024 r. urzędy skarbowe w całym kraju mają rozpocząć szkolenia dla przedsiębiorców.

Resort w komunikacie poinformował, że w pierwszym etapie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zorganizowano 9 spotkań, w których wzięło udział łącznie około 10 tys. uczestników.

“Dziękuję za zainteresowanie i zaangażowanie w dotychczasowy proces konsultacji KSeF. Jesteśmy miło zaskoczeni skalą odzewu na nasze zaproszenie do tych rozmów. Otrzymane od Państwa informacje ułatwiły nam prace nad zmianami. Zapewniam, że konsultacje traktujemy poważnie, są i będą one dla nas istotnym elementem procesu tworzenia nowych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na współpracę, dyskusję i argumenty. Jednocześnie podtrzymuję wcześniejszą deklarację – obligatoryjny KSeF będzie wdrożony. Dołożymy też wszelkich starań, żeby jak najszybciej ogłosić nową datę obowiązkowego korzystania z tego systemu”podkreślił minister Andrzej Domański podczas spotkania podsumowującego cykl „Konsultujemy KSeF”.

Jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF

“Przygotowując propozycje zmian staraliśmy się odpowiedzieć na oczekiwania przedsiębiorców, związane z zapewnieniem sprawnego wdrożenia obowiązku ustawowego. Jednocześnie w naszych analizach braliśmy pod uwagę to jak duże nakłady poniesiono do tej pory w związku z przygotowaniami do KSeF. W odpowiedzi na postulaty rynku, podjęliśmy decyzję, że obowiązek e-fakturowania będzie wprowadzony w jednym momencie dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Nie będzie różnicowania terminów stosowania KSeF w zależności od statusu podatnika” poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

- Advertisement -

Propozycje zmian uwzględniają zgłoszone w trakcie konsultacji różne postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców. Ujednolicenie terminu dla wszystkich podatników uprości wdrożenie KSeF.

“Szereg omawianych dziś rozwiązań zostanie przedstawionych do dalszych konsultacji już w formie propozycji zmian do ustawy. Stanie się to do 3 kwietnia. Natomiast datę odroczenia obowiązkowego KSeF podamy na przełomie kwietnia i maja. Przy czym, jak już informowaliśmy, KSeF nie zacznie obowiązywać w 2024 r. Kwiecień poświęcimy na konsultacje projektu nowelizacji i analizę uwag przesłanych do resortu. Na początku maja chcielibyśmy skierować projekt ustawy do kolejnych etapów prac legislacyjnych”dodał wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Pozostałe zmiany w założeniach systemu

W komunikacie, MInisterstwo finansów poinformowało, że planuje odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Da to przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie systemów IT do KSeF. Resort zapowiedział też dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP, uznanych za faktury.

W okresie przejściowym dla wszystkich podatników będzie dostępna opcja wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego. Resort liczy tym samym na liberalizację obowiązku KSeF w początkowym okresie funkcjonowania systemu obligatoryjnego.

Odpowiadając na wątpliwości i postulaty dotyczące sposobu postępowania z tzw. fakturą konsumencką, resort planuje dopuszczenie możliwości wystawiania takich faktur w KSeF. Konsument będzie miał dostęp do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF).

Resort dodał, że w trakcie konsultacji przedsiębiorcy zgłaszali problem z identyfikacją statusu nabywcy w fakturze. “Dlatego proponujemy zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Usuniemy też sygnalizowany problem wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT. Wprowadzimy „samoidentyfikację” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej.” – podano w komunikacie.

W reakcji na zgłoszenia dotyczące braku możliwości przesyłania załączników przez KSeF resort zapowiedział umożliwienie dodawanie załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”. W okresie niezbędnym do dostosowania rozwiązań, obowiązywać będzie dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania KSeF dla faktur za takie czynności.

Dostępne będzie też wcześniejsze generowanie oraz pobór certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline.

W początkowym okresie wdrożenia KSeF przewidziano uproszczenie dla podatników „wykluczonych cyfrowo”. W okresie przejściowym możliwe będzie stosowanie faktur papierowych przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Proponowane rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy żadna z wystawianych u takich podatników faktur nie przekracza kwoty 450 zł, do sumy wartości 10 tys. zł miesięcznie.

Resort zapowiada odroczenie kar za niestosowanie KSeF. Ma to złagodzić skutki błędów przedsiębiorców w początkowym okresie działania systemu w wersji obligatoryjnej.

Szkolenia i wsparcie podatników

“Zdajemy sobie sprawę jak dużą zmianą dla podatników jest wprowadzenie obowiązkowego KSeF. Dlatego naszą rolą i zadaniem jest wyjście do przedsiębiorców oraz wspieranie ich, szczególnie w okresie poprzedzającym system obligatoryjny jak i w pierwszej fazie jego funkcjonowania”zaznacza szef KAS Marcin Łoboda.

W maju 2024 r. rozpoczną się szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych. Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w nich stacjonarnie w siedzibie urzędu oraz on-line. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w trakcie szkoleń przedstawią m.in. główne założenia i funkcjonalności KSeF, zakres obowiązkowego e-fakturowania, zasady generowania kodów QR oraz metody uzyskania dostępu do e-faktur. Omówią również funkcjonalności darmowych narzędzi do e-fakturowania tj. Aplikacji Podatnika KSeF, e-mikrofirmy oraz aplikacji mobilnej KSeF.

Podatnicy będą mogli umówić się także na indywidualne spotkania, podczas których otrzymają niezbędne informacje związane z obowiązkowym KSeF i korzystaniem z bezpłatnych narzędzi przygotowanych dla nich przez MF.

Podatnicy, księgowi oraz przedstawiciele firm, które tworzą własne oprogramowanie do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych będą mogli korzystać z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej. Infolinia KIS będzie udzielała nie tylko wsparcia merytorycznego, związanego z obowiązującymi przepisami, lecz także szeroko rozumianej pomocy technicznej. Ministerstwo finansów planuje uruchomienie infolinii technicznej w lipcu br.

Resort deklaruje gotowość współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi przy prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących KSeF. Na stronach MF udostępniono formularz, za pomocą którego można zgłosić chęć współpracy informacyjno-edukacyjnej związanej z wdrożeniem KSeF (link do formularza).


źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij
- REKLAMA -