Zmiany w modelu licencyjnym VMware budzą kontrowersje. Stowarzyszenie CISPE wzywa organy UE do interwencji

W obliczu kontrowersyjnych zmian w polityce licencyjnej wprowadzonych przez Broadcom po przejęciu VMware, europejski sektor technologii chmurowej stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem. Apel CISPE do Unii Europejskiej o interwencję podkreśla krytyczne zagrożenie dla konkurencyjności i stabilności rynku usług w chmurze w Europie.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

W świetle niedawnego przejęcia VMware przez Broadcom, europejski sektor technologiczny stoi w obliczu poważnego kryzysu. Stowarzyszenie CISPE wydało pilny apel do Unii Europejskiej, domagając się interwencji w związku z radykalnymi zmianami w polityce licencyjnej firmy Broadcom. Te zmiany, określane przez CISPE jako “brutalne”, mają, zdaniem stowarzyszenia, potencjalnie katastrofalne konsekwencje dla europejskich dostawców usług w chmurze i ich klientów, zwłaszcza w kontekście niezrównoważonych warunków i wzrostu cen.

Niezrównoważone warunki i wzrost cen

Broadcom, po przejęciu VMware, ogłosiło drastyczne zmiany w modelu licencyjnym, które wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku. Te zmiany spowodowały znaczącą niepewność wśród europejskich dostawców chmurowych i ich klientów, co do możliwości licencjonowania oprogramowania VMware w przyszłości. Dla wielu dostawców, których przychody w ponad 75% zależą od technologii wirtualizacji VMware, zmiany te mogą oznaczać ekonomiczną katastrofę.

Europejscy liderzy w dziedzinie usług chmurowych zgłaszają, że zostali postawieni przed faktem dokonanym, z niewielkim wyprzedzeniem i bez odpowiedniego powiadomienia o wycofaniu produktów. Broadcom broni swoich działań jako próby przyspieszenia innowacji, jednak krytycy wskazują, że nowe warunki umowne faworyzują korporację kosztem klientów, zmuszając ich do płacenia za produkty, których nie potrzebują.

Skutki dla europejskiego sektora

Zwiększone koszty licencji, w niektórych przypadkach wzrastające dwunastokrotnie, wywołały obawy o możliwość bankructwa wśród członków CISPE. Nowe warunki kontraktów i podwyżki cen zagrażają nie tylko dużym firmom i instytucjom publicznym, ale także MŚP i start-upom, a nawet niezbędnym usługom, takim jak opieka zdrowotna.

- Advertisement -

Francisco Mingorance, Sekretarz Generalny CISPE, wskazał na dominującą pozycję VMware w sektorze wirtualizacji jako podstawę dla nieuczciwych praktyk licencyjnych Broadcom. Stowarzyszenie wzywa UE do interwencji, proponując możliwość zaprzestania wypowiedzenia umów przez klientów oraz umieszczenie Broadcom w ramach nowej ustawy o rynkach cyfrowych, mając na uwadze niemal 45-procentowy udział VMware w rynku wirtualizacji w 2023 roku.

Udostępnij
- REKLAMA -