10 mld euro na zrównoważone innowacje

10 mld euro na zrównoważone innowacje

EIT InnoEnergy, europejski inwestor specjalizujący się w dziedzinie zrównoważonej energii, opublikował raport prezentujący znaczący wpływ swojej działalności oraz firm w swoim portfelu na rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W wyniku ich inwestycji, stworzono prawie 40 tys. nowych miejsc pracy i umożliwiono dostęp do energii dla pół miliona gospodarstw domowych w krajach rozwijających się. Co więcej, działania te przyczyniły się do znacznej oszczędności emisji dwutlenku węgla – ponad 2 Gt.

EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i jest wiodącą siłą napędową rozwoju zrównoważonej energii. Spółka dostarcza technologie i kompetencje niezbędne do realizacji ambitnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskich celów w zakresie dekarbonizacji. W skali całej Europy EIT InnoEnergy wsparł dotychczas około pół tysiąca innowacyjnych spółek. Wartość dziesięciu z tych spółek przekroczyła już 100 mln euro, a wartość trzech – 1 mld euro.

Spółki portfelowe EIT InnoEnergy pozyskały dotychczas niemal 10 mld euro na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Zaufanie ze strony inwestorów pozwoliło wprowadzić na rynek ponad 300 nowych produktów opartych o nowe opatentowane technologie. Te rozwiązania są już wdrażane w ramach pełnych łańcuchów wartości takich sektorów, jak m.in. magazynowanie energii, zielony wodór, odnawialne źródła energii, recykling i gospodarka obiegu zamkniętego, transport i mobilność, a także zrównoważone budownictwo i smart city.

Spółki portfelowe EIT InnoEnergy wygenerowały do 2022 roku ponad 700 mln przechodów, przyczyniając się do stworzenia prawie 40 tys. nowych miejsc pracy. Około 2 mln osób z ponad 500 tys. gospodarstw domowych w krajach rozwijających się otrzymało dostęp do zrównoważonej energii dzięki wdrożonym przez spółki technologiom. Do 2030 roku działalność ta powinna przełożyć się też na zmniejszenie emisji o ponad 2 Gt ekwiwalentu CO2 i oszczędność energii o wartości niemal 13 mld euro.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów