10 trendów technologicznych w administracji rządowej

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Gartner  zidentyfikował 10 najważniejszych trendów technologicznych w administracji rządowej na 2023 r., które mogą pomóc liderom sektora publicznego w przyspieszeniu transformacji, przygotowując się do post-cyfrowej administracji i nieustannego skupiania się na celach misji.

„Obecne globalne zawirowania i zakłócenia technologiczne nie tylko wywierają presję na rządy, aby znalazły równowagę między cyfrowymi możliwościami a zagrożeniami, ale także stwarzają solidne możliwości kształtowania cyfrowej administracji nowej generacji. Rządowi CIO muszą wykazać, że ich inwestycje cyfrowe nie mają wyłącznie charakteru taktycznego, ponieważ nadal poprawiają świadczenie usług i wpływają na podstawową misję”.

Arthur Mickoleit, dyrektor analityk w firmie Gartner

Dyrektorzy ds. informatyki w rządzie powinni wziąć pod uwagę wpływ następujących trendów technologicznych (patrz rysunek 1) na swoje organizacje i zastosować spostrzeżenia, aby uzasadnić inwestycje mające na celu poprawę możliwości biznesowych, osiągnięcie priorytetów przywódczych i stworzenie bardziej gotowej na przyszłość organizacji rządowej.

Adaptive Security

Firma Gartner przewiduje, że do 2025 r. 75% dyrektorów ds. informatyki w rządzie będzie bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poza działem IT, w tym w środowiskach operacyjnych i o znaczeniu krytycznym. Konwergencja danych przedsiębiorstwa, prywatności, łańcucha dostaw, systemów cyberfizycznych (CPS) i chmury wymaga zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa. CIO powinni łączyć zabezpieczenia adaptacyjne z szerszymi celami w zakresie innowacji cyfrowych, transformacji, bezpieczeństwa narodowego i odporności.

Oparta na chmurze modernizacja starszych wersji

Wiodące rządy znajdują się pod presją, by zlikwidować starsze, silosowe systemy i magazyny danych, aby zmodernizować infrastrukturę IT i aplikacje, aby zapewnić większą odporność usług rządowych. CIO mogą korzystać z adaptacyjnych strategii zaopatrzenia, aby identyfikować obszary, w których modele dostarczania „as-a-service” zwiększają zasoby wewnętrzne i odpowiadają priorytetom biznesowym. Gartner przewiduje, że do 2025 roku ponad połowa rządów będzie obsługiwała ponad połowę obciążeń, korzystając z usług dostawców usług chmurowych w hiperskali.

Suwerenna chmura

Globalna niepewność, a także obawy dotyczące prywatności danych i potencjalne nadużycia ze strony rządu skutkują zwiększonym zapotrzebowaniem na suwerenne chmury. Rządy coraz częściej starają się ograniczyć narażenie danych i infrastruktury przez zewnętrzne jurysdykcje i dostęp obcych rządów. Gartner przewiduje, że do 2025 roku ponad 35% starszych aplikacji rządowych zostanie zastąpionych rozwiązaniami opracowanymi na platformach aplikacyjnych z niskim kodem i utrzymywanymi przez zespoły ds. fuzji.

Hiperautomatyzacja

Według Gartnera, 60% organizacji rządowych będzie priorytetowo traktować automatyzację procesów biznesowych do 2026 r., w porównaniu z 35% w 2022 r. Inicjatywy hiperautomatyzacjiwspierają procesy biznesowe i informatyczne w administracji, aby zapewnić połączone i bezproblemowe usługi dla obywateli. CIO muszą dostosować inicjatywy automatyzacji do aktualnych priorytetów, aby kontynuować transformację cyfrową, jednocześnie optymalizując koszty operacyjne.

Sztuczna inteligencja na rzecz inteligencji decyzyjnej

Gartner przewiduje, że do 2024 r. 60% rządowych inwestycji w sztuczną inteligencję i analizę danych będzie miało bezpośredni wpływ na decyzje i wyniki operacyjne podejmowane w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja dla inteligencji decyzyjnej zapewnia rządom szybkie, dokładne i wczesne podejmowanie decyzji na dużą skalę. CIO muszą przygotować się na powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji, zapewniając dostępność danych w punktach podejmowania decyzji i ustanawiając skuteczne zasady zarządzania.

Udostępnianie danych jako program

Udostępnianie danych jako działanie ad hoc między agencjami i departamentami nie jest już wystarczające, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na uzyskiwanie wartości z danych i analiz. Gartner przewiduje, że do końca 2023 roku 50% organizacji rządowych ustanowi formalne struktury odpowiedzialności za udostępnianie danych, w tym standardy dotyczące struktury, jakości i terminowości danych. Opracowując inicjatywy udostępniania danych, CIO powinni koncentrować się na wartości dodanej i celach misji.

Całkowite doświadczenie (TX)

Do 2026 r. rządowe podejście polegające na całkowitym doświadczeniu (TX) zmniejszy niejednoznaczność procesu o 90%, jednocześnie zwiększając wskaźniki zadowolenia zarówno w zakresie doświadczenia klienta (CX), jak i doświadczenia pracownika (EX) o 50%. TX tworzy synergie i spójność między tradycyjnie odizolowanymi, rozproszonymi dyscyplinami CX, EX, multi-experience (MX) i user experience (UX), wspierając transformację rządu. CIO mogą zmniejszyć punkty sporne związane z doświadczeniem, mapując, wizualizując i przeprojektowując podróże obywateli i pracowników.

Ekosystemy tożsamości cyfrowej

Firma Gartner przewiduje, że do 2024 r. ponad jedna trzecia rządów krajowych zaoferuje obywatelom mobilne portfele tożsamości. Rządy stoją przed nowymi obowiązkami w powstających ekosystemach tożsamości cyfrowej, oczekując zapewnienia zaufania, innowacji i adopcji w różnych sektorach i granicach. Aby to osiągnąć, rządy muszą sprawić, by tożsamość cyfrowa o wysokim stopniu pewności była łatwa do uzyskania i odpowiednia dla różnych grup docelowych użytkowników końcowych i dostawców usług.

Zarządzanie sprawami jako usługa (CMaaS)

Integracja usług rządowych zależy od projektowania i rozwijania rozwiązań do zarządzania sprawami jako produktów i usług, które można komponować, które mogą być współużytkowane przez programy, piony i poziomy administracji. Gartner przewiduje, że do 2024 roku agencje korzystające z komponowalnego zarządzania sprawami będą wdrażać nowe funkcje o 80% szybciej niż ich odpowiedniki. CIO powinni wykazać, w jaki sposób można osiągnąć lepsze wyniki, lepszą współpracę lub integrację programów.

Komponowalne aplikacje rządowe

Instytucje rządowe mogą z powodzeniem likwidować starsze, odizolowane systemy i magazyny danych, stosując komponowalną architekturę . Ciągłe doskonalenie i modernizację można osiągnąć poprzez przyjęcie modułowego podejścia do architektury aplikacji i wykorzystanie szybkich postępów w automatyzacji i uczeniu maszynowym.

SOURCES:Gartner
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *