[the_ad_group id="105318"]

3 główne wyzwania branży data center

W erze cyfrowej, w której dane stają się najcenniejszym zasobem, centra danych ewoluują, stając się kluczowymi elementami globalnej infrastruktury. Jednak, jak każda dynamicznie rozwijająca się branża, również ta stoi przed szeregiem wyzwań, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. W najnowszym raporcie Keysource's State of the Industry Report 2023 zwrócono uwagę na trzy główne aspekty, które mogą zdecydować o kierunku rozwoju centrów danych: szybkość realizacji projektów, zasoby ludzkie oraz zrównoważony rozwój. Jakie inne czynniki wpływają na obecny stan branży i jakie decyzje muszą podjąć jej liderzy, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom?

[the_ad_group id="105318"]

3 główne wyzwania branży data center

W erze cyfrowej, w której dane stają się najcenniejszym zasobem, centra danych ewoluują, stając się kluczowymi elementami globalnej infrastruktury. Jednak, jak każda dynamicznie rozwijająca się branża, również ta stoi przed szeregiem wyzwań, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. W najnowszym raporcie Keysource's State of the Industry Report 2023 zwrócono uwagę na trzy główne aspekty, które mogą zdecydować o kierunku rozwoju centrów danych: szybkość realizacji projektów, zasoby ludzkie oraz zrównoważony rozwój. Jakie inne czynniki wpływają na obecny stan branży i jakie decyzje muszą podjąć jej liderzy, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom?

Najbardziej niepokojącym aspektem raportu jest presja na przyspieszenie realizacji projektów. Aż 75% respondentów zauważa problemy z jakością, które mogłyby zostać wcześniej zidentyfikowane lub lepiej zarządzane. W świecie, w którym szybkość jest priorytetem, jakość często jest pomijana. Takie podejście jest ryzykowne, zwłaszcza w kontekście braku odpowiednich umiejętności w branży.

Niedobór umiejętności – Problem, który nadal gryzie

Branża centrów danych boryka się z poważnym problemem niedoboru umiejętności. Konkurencyjny popyt, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy, powoduje, że tylko jedna trzecia respondentów jest pewna jakości dostarczanych informacji. W rezultacie, wiele organizacji decyduje się na zewnętrzne podwykonawstwo, co z kolei prowadzi do wyższych kosztów.

Zrównoważony rozwój – Postępy i wyzwania

Chociaż 69% respondentów jest zaangażowanych w dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju, tylko 17% uważa go za priorytet. Co więcej, ponad połowa firm nie posiada strategii zrównoważonego rozwoju, a 64% nie ocenia wpływu swoich centrów danych na emisję CO2. To oznacza stracone możliwości zarówno w zakresie ekologii, jak i finansów.

Mimo obiecujących zwrotów i niskiego ryzyka, warunki w branży centrów danych mogą się szybko zmienić. Wpływ technologii, regulacji, zasobów energetycznych oraz brak wykwalifikowanych pracowników mogą wpłynąć na przyszłość sektora.

Branża centrów danych, będąca kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki cyfrowej, stoi przed wyjątkowym wyzwaniem. W obliczu presji na szybką realizację projektów, istnieje ryzyko pomijania jakości i braków zasobów ludzkich. Dodatkowo, mimo rosnącej świadomości ekologicznej, zrównoważony rozwój wciąż nie jest priorytetem dla wielu firm. Niedobór umiejętności i zewnętrzne podwykonawstwo prowadzą do wyższych kosztów i niepewności w dostawach. Aby branża mogła prosperować w przyszłości, konieczne jest znalezienie równowagi między tymi trzema kluczowymi elementami.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów